Školení Time + Stress Management

Máte-li pocit, že v jste v neustálém stresu a stále něco nestíháte, je to jasný signál, že školení Time + Stress Management vám může významně pomoci. Absolventi školení Time a Stres Management se naučí:
- používat stěžejní principy plánování času
- provedou si osobní analýzu plánovacích návyků
- vyzkouší si, jak umějí s časem nakládat
- díky technikám práce s prioritami najdou návod na to, proč neodkládat důležité věci „na potom“
- naučí se efektivně vytvářet rezervy a pracovat s nimi
- seznámí se s technikami, jak předcházet stresu
- najdou si návod, jak řešit nepříjemné konfliktní situace
V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání: interaktivní výklad s diskusí, individuální a skupinová práce, cvičení v modelových situacích, kde je potřeba využít schopnosti efektivně nakládat s s časem a využívání okamžité zpětné vazby.

Osnova školení Time + Stress Management

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Model časové rovnováhy
  • návod, jak si efektivně rozložit svůj čas
 • Jak jsme přírodou nastaveni pro plánování v čase?
  • Pravá a levá mozková hemisféra
  • Monochromismus a polychromismum
  • Naše biorytmy
 • Zloději času
  • Vnitřní faktory
  • Vnější faktory
 • Pozitivní „časové“ návyky
  • Stanovení ceny času
  • Kultivace vlastních stereotypů
  • Umění ralaxace a odpočinku
 • Pyramida produktivity a její význam v běžném životě
  • Stanovení osobních hodnot:
   • Myšlenková mapa životních priorit
   • Technika „porcování“ mamuta
  • Stanovení cílů metodou S.M.A.R.T.
  • Plánování týdne - Time management 3. generace:
   • Analýza zlodějů času (vnější a vnitřní faktory)
   • Eisenhowerův princip
  • Plánování dne - Time management 4. generace:
   • Metoda S.O.R.U.Z.
   • Analýza ABC
   • Paretovo pravidlo
 • Typologie stresu
  • Pozitivní a negativní stres
 • Stresor - spouštěč stresu
  • Obranné mechanismy organismu
  • Vliv stresu na naše zdraví
 • Konfliktní situace
  • Předcházení konfliktům
  • Návod na jejich zvládání
 • 20 tipů, jak „zatočit“ se stresem