Školení Prezentační dovednosti a PowerPoint

Školení je zaměřené na propojení prezentačních dovedností, znalostí z oboru psychologie a IT dovedností. Obvykle jsou školení zaměřená pouze na jednu část - na prezentační dovednosti nebo na práci s programem PowerPoint. Naše školení Prezentační dovednosti se zaměřuje na obě tyto části a ukazuje posluchačům, jakým způsobem znalosti z těchto oborů propojit. Školení je určené obchodníkům, manažerům, marketingovým specialistům a všem, kteří prezentují obchodní produkty nebo výsledky práce. V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání: interaktivní výklad s diskusí, autodiagnostiku, skupinovou práci, cvičení na modelových situacích a využití zpětné vazby.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.


  Absolventi školení Prezentační dovednosti:
  - naučí se v kontextu používat stěžejní dovednosti ze 3 oblastí: měkkých dovedností, psychologie a IT dovednosti
  - díky novým postupům ušetří čas při přípravě a zesílí efekt při realizaci prezentace
  - definují si své silné a slabé stránky při přípravě a realizaci prezentace a ověří si, jaký mají vliv na celkový dojem
  - zkonfrontují si stávající přístupy k tvorbě a realizaci prezentace s nejlepšími možnými metodami

 • Přípravné práce - struktura prezentace
  • zacílení prezentace
  • dramaturgie s papírem a tužkou v ruce
  • typy prezentací podle způsobu prezentování a rozsáhlosti posluchačské skupiny
  • struktura posluchačské skupiny
  • hlavní obsahové body formou strukturovaného textu
  • příprava prezentačního argumentária
  • strukturovaný text a osnova v PowerPointu
  • předloha v PowerPointu a její význam
 • Přípravné práce - podrobnější příprava prezentace
  • proces vizualizace informací v prezentaci
  • zásady používání barev, textů a grafiky na snímcích prezentace, význam šablon
  • doporučené způsoby zadávání informací, jednotnost a profesionální vzhled
  • forma a způsoby sdělování informací v návaznosti na celkovou dramaturgii prezentace
 • Realizace - měkké dovednosti prezentátora
  • sebemotivace a sebenastartování
  • práce s prezentačním prostorem a pomůckami
  • verbální a neverbální techniky prezentátora
  • práce s posluchači - interakce, zapojení, zpětná vazba
 • Realizace - dovednosti při práci s programem PowerPoint
  • účinné triky při promítání prezentací
  • SW efekty podtrhující výkon prezentátora
  • animace v prezentacích
  • „větvené“ prezentace s použitím videí
 • Porealizační kroky
  • Způsoby vyhodnocení efektu prezentace
  • Zpráva o průběhu prezentace a reakcích posluchačů
  • Identifikace silných a slabých stránek proběhlé prezentace a konkrétní návrhy na odstranění chyb
 • Tréninková část
  • Příprava prezentace dle doporučených postupů
  • Prezentování před posluchači
  • Vyhodnocení efektu prezentace (prezentační dovednosti, kvalita *.ppt prezentace) - lze provádět za použití videorozboru
 • Stanovení plánu dalšího osobního rozvoje pro následnou zpětnou vazbu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

PowerPoint základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.