Školení Osobnostní typologie DISC

Představte si, že se seznamujete s novým člověkem. Potřesete si s ním rukou a prohodíte několik zdvořilostních slov. A během těchto několika okamžiků víte, jaké jsou jeho přirozeně silné a slabé stránky. Zní to téměř jako Sci-fi, ale pomocí osobnostní typologie DISC to dokážete. Chce to pouze pochopit pár principů, aplikovat je na své pozorovací schopnosti a již jen trénovat a trénovat...

Po absolvování tohoto kurzu budete například umět poznat:
- Kdo z lidí ve vašem okolí pravděpodobně „neustojí“ krizovou situaci a raději se jí vyhne
- Koho a jakým způsobem namotivovat, aby se aktivně „vrhnul“ do práce
- Jak nejsrozumitelněji nesourodé skupině sdělovat informace
- Kdy a vůči komu použít kritiku nebo zpětnou vazbu
- Na co kdo rád „slyší“ a co komu naopak nikdy nesdělovat

Díky několik desetiletí trvajícímu výzkumu lidského mozku Vás může kurz seznámit se čtyřmi odlišnými osobnostními typy lidí a naučit, jak je od sebe rozpoznat. Zjistíte nejen, jaký typ ve Vaší osobnosti převažuje, ale dokážete do systému zařadit i ostatní lidi. Tato dovednost Vám pomůže lépe porozumět tomu, proč každý z nás zpracovává stejnou informaci rozdílnými způsoby. Praktickým přínosem kurzu je to, že si každý vytvoří sám pro sebe „pozorovací kuchařku“ toho, COJAK bude chtít na druhých lidech sledovat, aby dokázal bleskově zjistit převažující osobnostní typ. Jistě si dokážete představit využití této dovednosti při každodenní komunikaci se svým partnerem, v obchodních jednáních nebo při spolupráci s kolegy v práci.

Osnova školení Osobnostní typologie DISC

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Základy společenského chování
  • Základní pravidla společenského chování
  • Chování ve společnosti
  • Společenská významnost lidí
  • Tykání a vykání
  • Vizitky
  • Pozvánky
  • Pracovní oběd / večeře
 • Proces typologizace lidí
  • Dvě nejrozšířenější typologie a jejich vlastnosti
   • Hippokratova typologie
   • MBTI
  • Výhody DISC oproti jiným typologiím
 • Výzkumy lidského mozku
  • Teorie mozkových hemisfér (Roger Sperry)
  • Test mozkových hemisfér
  • Teorie mozkových kvadrantů (Ned Hermann)
 • Úvod do typologie DISC (Robert Rohm)
  • Představení behaviorální typologie DISC
  • TEST: zjištění „typologického středu“ každého z účastníků kurzu
  • 7 základních charakteristik každého typu
 • Zařazování pomocí pozorovací techniky
  • Rozhodovací diagram k vizuálnímu určení převažujícího osobnostního typu
  • 3 složky lidské komunikace
  • Velký Workshop: „Kuchařka na míru“ jednotlivých DISC typů
   • verbální komunikace
   • akustické projevy řeči
   • neverbální komunikace
 • Aplikace DISC v osobní rovině
  • Jak vést komunikaci s jiným DISC typem, než jsem já?
  • Jak jsou jednotlivé typy efektivní, jak plánují a jak pracují s cíli?
  • Styly učení podle DISC
  • Co který typ stresuje?
  • Jak který typ pracuje s informacemi?
  • Jak kterému typu podávat kritiku či zpětnou vazbu?
  • Jak se který typ chová v konfliktních situacích?
 • Aplikace DISC pro specifické role (vedoucí, rodiče, organizátoři, prezentátoři a obchodníci)
  • Jak motivovat druhé podle DISC?
  • Jak zadávat či přijímat úkoly?
  • Jak vést pohovory?
  • Jak prezentovat / školit podle DISC zásad
  • Jak každý DISC typ motivovat k nákupu?
 • Společné rysy DISC typů
  • Workshop: Co který typ spojuje?
  • Čeho se které typy obávají?
 • Průběžná volitelná část
  • Situační trénink v DISC rolích – rozsah dle dohody lektora s účastníky