Školení Osobnostní typologie DISC

Představte si, že se seznamujete s novým člověkem. Potřesete si s ním rukou a prohodíte několik zdvořilostních slov. A během těchto několika okamžiků víte, jaké jsou jeho přirozeně silné a slabé stránky. Zní to téměř jako Sci-fi, ale pomocí osobnostní typologie DISC to dokážete. Chce to pouze pochopit pár principů, aplikovat je na své pozorovací schopnosti a již jen trénovat a trénovat...

Po absolvování tohoto kurzu budete například umět poznat:
- Kdo z lidí ve vašem okolí pravděpodobně „neustojí“ krizovou situaci a raději se jí vyhne
- Koho a jakým způsobem namotivovat, aby se aktivně „vrhnul“ do práce
- Jak nejsrozumitelněji nesourodé skupině sdělovat informace
- Kdy a vůči komu použít kritiku nebo zpětnou vazbu
- Na co kdo rád „slyší“ a co komu naopak nikdy nesdělovat

Díky několik desetiletí trvajícímu výzkumu lidského mozku Vás může kurz seznámit se čtyřmi odlišnými osobnostními typy lidí a naučit, jak je od sebe rozpoznat. Zjistíte nejen, jaký typ ve Vaší osobnosti převažuje, ale dokážete do systému zařadit i ostatní lidi. Tato dovednost Vám pomůže lépe porozumět tomu, proč každý z nás zpracovává stejnou informaci rozdílnými způsoby. Praktickým přínosem kurzu je to, že si každý vytvoří sám pro sebe „pozorovací kuchařku“ toho, COJAK bude chtít na druhých lidech sledovat, aby dokázal bleskově zjistit převažující osobnostní typ. Jistě si dokážete představit využití této dovednosti při každodenní komunikaci se svým partnerem, v obchodních jednáních nebo při spolupráci s kolegy v práci.

Osnova školení Osobnostní typologie DISC

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Proces typologizace lidí
  • Dvě nejrozšířenější typologie a jejich vlastnosti
   • Hippokratova typologie
   • MBTI
  • Výhody DISC oproti jiným typologiím
 • Výzkumy lidského mozku
  • Teorie mozkových hemisfér (Roger Sperry)
  • Test mozkových hemisfér
  • Teorie mozkových kvadrantů (Ned Hermann)
 • Úvod do typologie DISC (Robert Rohm)
  • Představení behaviorální typologie DISC
  • 7 základních charakteristik každého typu
 • Technika poznávání druhých
  • Poznávací algoritmus DISC typů
  • Situační trénink 1:
   • poznávání DISC typu - lektor předvádí, účastníci zařazují
 • Detailní poznávací „Kuchařka na míru“
  • Workshop 1: analýza 3 složek lidské komunikace – odlišnosti DISC typů
   • oblast verbální komunikace
   • oblast akustických projevů řeči
   • oblast neverbální komunikace
  • Situační trénink 2:
   • jak přizpůsobit prezentaci „uchu“ posluchače podle DISC pravidel
 • DISC příručka pro každodenní použití
  • Aplikace v osobní rovině (např. jak DISC typ pracuje s informacemi, jak se vzdělává, jak je efektivní, jak plánuje, jak reaguje na stres, konflikty nebo kritiku)
  • Aplikace ve specifických rolích – vedoucí, obchodník, rodič (např. jak motivovat který DISC typ, jak zadávat úkoly, jak vést pohovory, jak školit nebo jak který DISC typ motivovat k nákupu)
  • Situační trénink 3:
   • čeho se vyvarovat u jednotlivých DISC typů, abych je nedemotivoval
 • Osobnostní TEST
  • zjištění „typologického středu“ každého z účastníků kurzu
  • konfrontace výsledku testu s pozorování
 • Společné rysy DISC typů
  • Workshop 2: aplikace získaných poznatků na „kombinované“ DISC typy