Školení Time Management

Máte-li pocit, že stále něco nestíháte a mnohé z toho odkládáte, je to jasný signál, že vám může tento kurz významně pomoci. V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání: interaktivní výklad s diskusí, individuální a skupinová práce, cvičení v modelových situacích, kde je potřeba využít schopnosti efektivně nakládat s časem a využívání okamžité zpětné vazby.
Absolventi školení „Time Management“:
- naučí se používat stěžejní principy plánování času
- vyzkouší si na modelové situaci měsíční plánování činností
- zjistí, zda správně používají priority a časové rezervy
- ve workshopu si provedou analýzu svých časožroutů
- seznámí se s metodami, jak zamezit odkládání úkolů

Osnova školení Time Management

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Model časové rovnováhy
  • návod, jak si efektivně rozložit svůj čas
 • Jak jsme přírodou nastaveni pro plánování v čase?
  • Pravá a levá mozková hemisféra
  • Monochromismus a polychromismum
  • Naše biorytmy
 • Pyramida produktivity a její význam v běžném životě
 • Techniky pro plánování významných osobních změn
  • Soubor kreativních technik vedoucích k Myšlenkové mapě (model „RYBA“)
  • Myšlenková mapa
  • Metodika S.M.A.R.T.
 • Techniky každodenního plánování
  • Metoda S.O.R.U.Z.
  • Analýza ABC
  • Paretovo pravidlo
  • Eisenhowerův princip
 • Zloději času
  • Vnější a vnitřní faktory
  • Analýza zlodějů času metodou strukturovaného Workshopu
  • Doporučení „šitá na míru“
 • Prokrastinace
  • Nebezpečnost „klasické“ prokrastinace
  • Účinnost „řízené“ prokrastinace
 • Techniky pro omezení prokrastinaci
  • Zpětný kalendář
  • GTD
  • Pomodoro