Školení Cesta k osobní efektivitě

Školení je zaměřené na propojení měkkých a IT dovedností. Obvykle jsou školení zaměřená pouze na jednu část - na Time management nebo na práci s programem Outlook a mobilními elektronickými nástroji. Naše školení „Cesta k osobní efektivitě“ se zaměřuje na obě tyto části a ukazuje posluchačům, jakým způsobem znalosti z těchto oborů propojit. Školení je určené každému, kdo se chce naučit plánovat svůj čas a být v životě efektivní za pomoci moderních elektronických nástrojů.
Máte-li pocit, že v jste v neustálém stresu a stále něco nestíháte, je to jasný signál, že Vám může tento typ kurzu významně pomoci.
V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání: interaktivní výklad s diskusí, autodiagnostika, skupinová práce, cvičení na modelových situacích s využitím PC i mobilní techniky a využívání okamžité zpětné vazby.

Absolventi školení „Cesta k osobní efektivitě“:
- naučí se používat stěžejní principy plánování času
- seznámí se s postupy, jak hromadně zpracovávat velké objemy dat
- využijí elektronické informační a plánovací nástroje
- provedou si osobní analýzu plánovacích návyků
- díky technikám práce s prioritami najdou návod na to, proč neodkládat důležité věci „na potom“
- nastaví si optimální model elektronizace mobilního plánování, který je „vždy při ruce“
- naučí se efektivně vytvářet rezervy a pracovat s nimi
- kromě MS Outlook se seznámí i s jinými elektronickými systémy Time namagementu (např. Informant, DejaOffice, GoogleCal a další)

Osnova školení Cesta k osobní efektivitě

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do školení
  • Jak se plánování vyvíjelo v čase?
  • Proč se proaktivita uplatňuje ve změnách každodenních návyků?
 • Pyramida produktivity a její význam v běžném životě
  • Stanovení základních principů:
   • Měkké techniky
    • Model časové rovnováhy
    • Pymamida produktivity
    • Technika „porcování“ mamuta
    • Analogové zpracování modelu s pyramidou v myšlenkové mapě
   • Efektivní metodika práce elektronizací informací za použití MS Outlook
    • Správa e-mailové schránky včetně její komprimace
    • Systém organizace informací a jejich archivace
    • Nástroje pro práci s prioritami
  • Stanovení strategických cílů:
   • Měkké techniky
    • Metoda S.M.A.R.T.
   • Dovednosti v elektronickém světě za použití MS Outlook
    • Úkoly a práce s nimi
    • Distribuční skupiny
    • Strategické plánování pomocí organizeru / kalendáře
  • Plánování týdne:
   • Měkké techniky
    • Analýza časožroutů
    • Eisenhowerův princip
   • Dovednosti v elektronickém světě za použití MS Outlook
    • Automatizace běžných týdenních činností (pravidla)
    • Týdenní skupiny pro sledování e-mailové komunikace
    • Vlákna konverzací
    • Opakující se události / schůzky
  • Plánování dne:
   • Měkké techniky
    • S.O.R.U.Z.
    • Analýza ABC
    • Paretovo pravidlo
   • Dovednosti v elektronickém světě za použití MS Outlook
    • Techniky vyhledávání informací
    • Příznaky u e-mailových zpráv, převod na úkoly
    • Sdílení dat (delegáti, sdílené kalendáře)
    • Priority pomocí barevné kategorizace
 • Další elektronické nástroje pro řízení času
  • DejaOffice
  • GoogleCal
  • Informant
  • CalenGoo
  • Jorte
 • Synchronizace MS Outlook s mobilními zařízeními