Školení Cesta k osobní efektivitě

Školení „Cesta k osobní efektivitě“ je zaměřené na propojení měkkých a IT dovedností. Obvykle jsou školení zaměřená pouze na jednu část - na Time management nebo na práci s programem Outlook a mobilními elektronickými nástroji. Naše školení „Cesta k osobní efektivitě“ se zaměřuje na obě tyto části a ukazuje posluchačům, jakým způsobem znalosti z těchto oborů propojit. Školení je určené každému, kdo se chce naučit plánovat svůj čas a být v životě efektivní za pomoci moderních elektronických nástrojů. Máte-li pocit, že jste v neustálém stresu a stále něco nestíháte, je to jasný signál, že Vám může tento typ kurzu významně pomoci. V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání: interaktivní výklad s diskusí, autodiagnostika, skupinová práce, cvičení na modelových situacích s využitím elektroniky a využívání okamžité zpětné vazby.

Absolventi školení „Cesta k osobní efektivitě“:
- naučí se používat stěžejní principy plánování času
- seznámí se s postupy, jak hromadně zpracovávat velké objemy dat
- využijí elektronické informační a plánovací nástroje
- provedou si osobní analýzu plánovacích návyků
- díky technikám práce s prioritami najdou návod na to, kdy a jak řešit úkoly
- nastaví si optimální model elektronizace mobilního plánování, který je „vždy při ruce“
- naučí se efektivně vytvářet rezervy a pracovat s nimi
- prakticky si vyzkouší doporučené postupy v programu Outlook (cca 50% času)
- kromě MS Outlook se seznámí i s jinými elektronickými systémy pro podporu řízení času (např. MindMaster, Trello, ProjectLibre a další)

Osnova školení Cesta k osobní efektivitě

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do školení
  • Jak se plánování vyvíjelo v čase?
  • Proč se proaktivita uplatňuje ve změnách každodenních návyků?
 • Pyramida produktivity a její význam v běžném životě
  • Stanovení základních principů:
   • Měkké techniky
    • Model časové rovnováhy
    • Pymamida produktivity
    • Technika „porcování“ mamuta
    • Analogové nebo digitální zpracování pyramidy produktivity – trénink
   • Základní techniky práce s aplikací Outlook
    • Správa e-mailové schránky
    • Zrychlení práce pomocí komprimace
    • Zálohování dat pomocí archivu
    • Nástroje na vyhledávání informací
  • Stanovení strategických cílů:
   • Měkké techniky
    • Metoda S.M.A.R.T. – trénink
    • To-Do listy
    • Check listy
   • Zacílení pomocí aplikace Outlook
    • Úkoly (To-Do listy) a práce s nimi
    • Strategické plánování pomocí kalendáře
  • Plánování týdne:
   • Měkké techniky
    • Opakující se časožrouti a návod, jak se jich zbavit
    • Eisenhowerův princip - trénink
   • Funkce zefektivňující týdenní procesy v aplikaci Outlook
    • Distribuční skupiny
    • Pravidla - automatizace běžných týdenních činností
    • Vlákna konverzací
    • Týdenní skupiny pro sledování e-mailové komunikace
    • Opakující se události / schůzky
  • Plánování dne:
   • Měkké techniky
    • S.O.R.U.Z. - trénink
    • Analýza ABC
    • Paretovo pravidlo
   • Funkce pro zrychlení každodenní práce v aplikaci Outlook
    • Nástroje pro práci s prioritami v Outlooku
    • Důležitost e-mailu a hlasovací tlačítka
    • Systém organizace informací – složky a barevné kategorie
    • Časové příznaky pro doručenou a odesílanou poštu
  • Inspirace
   • Ukázky populárních elektronických nástrojů pro řízení času
    • MindMaster
    • Trello
    • ProjectLibre
    • Nástroje Office 365 – Planner, Project
    • Vybrané nástroje z mobilního světa