Školení Kreativní techniky

Každý v sobě máme velké množství tvůrčí energie.
Dokážeme ji však uvolnit a nasměřovat k efektivitě?
Kurz „Kreativní techniky“ iniciuje naše kreativní schopností pomocí nacvičování vhodných kreativních technik. Účastněte se kurzu a přeneste si do života řadu podnětů a nápadů, jak využívat Váš kreativní potenciál jak pro sebe, tak i pro skupinu, se kterou pracujete. Kurz je určený pro všechny, koho neuspokojuje jediné nabízené řešení problému, chce hledat řešení jiná, rád zkouší věci nové a hledá neprobádané cesty. Kurz je pojat jako tréninkový prostor - kreativní přístupy a techniky se nejen vysvětlí teoreticky, ale i prakticky vyzkouší.

Osnova školení Kreativní techniky

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod
  • co je to kreativita?
  • jaká jsou kritéria kreativity?
  • jaké jsou překážky tvořivosti?
 • Kreativita a náš mozek
  • vývojová stádia lidského mozku
  • mozkové hemisféry
  • mozkové kvadranty
  • biorytmy
  • test kreativních schopností
 • Kreativní proces
  • Kompetenční model kreativity
  • fází kreativního procesu
  • kreativní „startéry“
 • Přehled kreativních technik
  • Model „RYBA“
  • Návaznost na fáze kreativního procesu
 • Obecné techniky
  • SWOT analýza, S.P.I.N.
  • Brain techniky, Clustering, 6 myslících klobouků
  • Occamova břitva, Diamant, Seskupování jader
  • Fishbone diagram, Myšlenková mapa, CPM - Ganttův diagram
 • Speciální techniky (pro speciální účely)
  • Myšlenková provokace, Systém KCKKJZP
  • AIDA, PQ4R, Insert
  • R/A/F/T, PART
 • Průběžná cvičení a nácvik vybraných technik (cca 50% času)