Školení Týmové kompetence

Pracujeme-li v týmu, kdy společně vytváříme nové hodnoty (nejčastěji to bývá v procesech projektového řízení), ovlivňuje nejvíce naše výsledky schopnost se plánovitě dostávat do efektivní týmové fáze. Této fázi se odborně říká „Performing“ - a teprve v ní dokážeme využívat synergického (součinnostního) efektu.

A jak je na tom Váš tým?
Umíte to?
Nebo jste se díky různým překážkám do synergie nikdy nedostali?
Co musí Váš tým konkrétně změnit, aby dokázal být součinný?
Na tyto a další otázky Vám pomůže odpovědět Kurz Týmových Kompetencí.

Tento kurz funguje jako „týmový trenažér“, kdy pomocí technik zážitkové andragogiky probíhá vzdělávání „naruby“.

Realizace školení

Forma školení

Tým jako skupina řeší v časovém limitu úlohy, aniž by znala způsob „jak na to“. Jednotlivé úlohy a způsoby řešení jsou poté reflektovány a zhodnoceny. Lektor s účastníky společnými silami hledá postupy, pomocí kterých je řešení úloh úspěšné. Tyto poznatky se zevšeobecní a hledají se způsoby jejich aplikace do praxe.

Lektor v této formě vzdělávání nevystupuje jako učitel, který účastníkům ukazuje „jak to má vypadat“, ale jako partner, který skupinu inspiruje, aby si našla svoje vlastní řešení. Teprve po zpracování úlohy připojuje na závěr - je-li to nutné - krátkou teoretickou část.

Forma tohoto vzdělávání je velice účinná, protože účastníky maximálně aktivizuje a vede k přemýšlení v souvislostech a k hledání principů, podle kterých „věci fungují“.

Náplň školení

Školení je vždy sestavováno na míru podle konkrétního týmu. Průběh školení je sestaven z řešení konkrétních úloh. Za ideální považujeme v rámci jednoho školení řešení 5 úloh. Délka školení je poté okolo 10 hodin rozdělených do 2 dnů. Máme pro vás připraveno celkem 10 úloh, ze kterých si můžete zvolit libovolných 5 úloh. Úlohy na sebe nenavazují, proto si můžete zvolit jejich libovolnou kombinaci. S výběrem vhodných úloh pro váš tým vám v případě zájmu rádi pomůžeme. Pokud budete chtít v budoucnu se školením pokračovat, můžete si vybrat další úlohy.

Délka školení

Doporučená délka školení je 10 hodin rozdělených do 2 dnů. Tato délka odpovídá řešení 5 úloh. V případě zájmu lze délku školení libovolně přizpůsobit.

Termín školení

Školení probíhá ve vámi zvoleném termínu. Školení může probíhat v jakoukoliv denní dobu, i o víkendu.

Místo školení

K realizaci školení stačí dvě místnosti. Doporučujeme prostory mimo vaši společnost. Vhodné prostory na školení vám rádi zajistíme.

Počet účastníků

Školení je určené pro minimálně 4 osoby, maximální počet účastníků je okolo 20 osob.

Tréninkové oblasti (okruhy)

Čas a priotity, úloha Neúspěšný návrat

 • zacílení
 • metoda plánování času - S.O.R.U.Z.
 • metody práce s prioritami - Paretovo pravidlo a Eisenhowerův princip
 • rozhodovací techniky

Práce s informacemi, úloha Detektivka

 • zacílení
 • výběr relevantních informací
 • práce s klíčovými poznatky
 • ověřovací komunikace
 • průběžná kontrola

Komunikace mezi členy týmu, úloha Mapa

 • zacílení
 • formy komunikace
 • přesnost a úplnost komunikace
 • odpovědnost v komunikaci
 • stanovování komunikačních pravidel

Hledání řešení, úloha Přesná kopie

 • zacílení
 • algoritizace hledaného řešení
 • dílčí a komplexní pohled na problém
 • závazná dohoda na společném postupu

Dva základní přístupy v týmu, úloha Dilema

 • zacílení
 • výhody a nevýhody spolupráce
 • výhody a nevýhody soutěže
 • možnosti kombinace obou přístupů

Odstup od problému, úloha Odjisti bombu

 • zacílení
 • schopnost používat nadhled
 • efektivní dělba práce
 • řešení problému pomocí zjednodušování a využití modelů

Uvádění nápadů do praxe, úloha Kosmonaut

 • zacílení
 • skupinové využití kreativních technik
 • výběr z několika alternativ
 • skupinové rozhodování
 • dovednost dotahovat věci do konce

Argumentace a vyjednávání, úloha Vyrob a prodej

 • zacílení
 • aktivní naslouchání partnerovi
 • reakce na partnera
 • vyjednávací způsoby
 • hledání dohody možné dohody s využitím metody B.A.T.N.A.

Role v týmu, úloha Velká investice

 • zacílení
 • umění dodržovat pravidla
 • fungování ve stanovené roli
 • dovednost hájit cizí zájmy
 • hledání společného řešení z rozdílných výchozích pozic

Forma řízení skupiny lidí, úloha Divize

 • zacílení
 • předávání a přebírání odpovědnosti
 • průběžné přeplánovávání
 • umění pracovat s mocí
 • od direktivy k delegování