Školení Projektové řízení a Project

Školení Projektového řízení je zaměřené na propojení dovedností mezi obory: konkrétně mezi dovednostmi počítačovými a měkkými. Při školení se prolíná teoretický výklad zaměřený na projektové řízení s prováděním odpovídajích výkonů v programu Project. Výsledkem je příprava na perfektní zvládnutí konkrétní praktické situace - úspěšně zrealizovat projekt. Školení je určené pro všechny členy realizačního týmu projektu - od řadového člena až po projektového manažera.

Osnova školení Projektové řízení a Project

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do projektů
  • Teorie projektového řízení
   • S.P.I.N. - metoda k obhajování a odůvodňování významu projektu
   • význam projektové kanceláře v projektově řízené organizaci
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • optimální nastavení projektového souboru
   • předrealizační kroky (způsob plánování projektu, fond pracovní doby, kalendář projektu)
 • Životní cyklus projektu
  • Teorie projektového řízení
   • sestavování projektového týmu
   • parametry životního cyklu projektu
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • doporučená metodika práce s MS Project při tvorbě projektového harmonogramu
 • Klíčové činnosti
  • Teorie projektového řízení
   • projednávání projektu
   • řízení času
   • řízení zdrojů
   • řízení nákladů
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • hrubý variantní projektový harmonogram
   • podrobný harmonogram (vytváření úkolů, WBS, vazby mezi úkoly, omezení úkolů, konečné termíny)
   • zdroje – zadání parametrů a provázání zdrojů s úkoly
   • náklady – vázané na zdroje a na úkoly
 • Úspěšná realizace
  • Teorie projektového řízení
   • metoda „OTIFOB“ - kriterium úspěchu projektu
   • sledování průběhu projektu
   • odkaz na normy v projektovém řízení
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • sledování klíčových parametrů projektu (OTIFIB) pomocí směrných plánů
   • evidence změn v realizaci projektu oproti plánu
   • diference mezi plánem a realitou
 • Řízení projektového týmu
  • Teorie projektového řízení
   • nastavení komunikačních a procesních pravidel
   • metody řízení projektového týmu
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • průběžné výstupy ve formě sestav
   • exporty a importy dat z/do jiných programů (Excel, Visio)

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá žádná nebo základní znalost programu Project.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.