Školení CAD - stavebnictví a architektura

Pro stavební projektanty a architekty je určené především školení aplikace Revit. Revit je moderním nástrojem pracujícím na principu informačního modelu budovy (BIM). Na vytvoření jednoho kompletního modelu budovy pracuje v Revitu obvykle celý tým a řada různých profesí. Varianta Revit LT je vhodná především pro samostatné projektanty, kteří mohou využít princip informačního modelu budovy i pro méně rozsáhlé stavby. V oblasti stavebnictví, TZB i dalších technických profesích je stále velmi populární obecný CAD software AutoCAD. Používá se především při vytváření 2D technické dokumentace, ale umožňuje i vytváření prostorových modelů. Školení AutoCADu jsou určená pro všechny technické profese a jsou rozdělena do několika úrovní. Vhodné školení si u nás vyberou i uživatelé sady AutoCAD Architecture, která rozšiřuje funkčnost AutoCADu o knihovnu objektů a nástroje specifické pro oblast stavebnictví.