Školení Design Review

Školení vám pomůže vyřešit otázku kontroly a tisku výkresů bez nutnosti zakoupení drahého softwaru. Design Review je bezplatně dostupný produkt, který umožňuje prohlížet, kontrolovat a tisknout výkresy ve formátu DWF. Jeho hlavní výhodou je možnost připomínkování a provádění revizí. Posluchači se naučí v programu Autodesk Design Review výkresy prohlížet, označovat a sledovat změny ve výkresech a výkresy tisknout. Seznámí se také s možnostmi bezplatné aplikace DWG TrueView a online prohlížeče Autodesk Viewer.

Osnova školení Design Review

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Základní koncepce programu Design Review
  • Použití Design Review
 • Uživatelské prostředí Design Review
  • Popis grafického prostředí
  • Úprava a přizpůsobení prostředí a systému Design Review
 • Práce se soubory a výkresy
  • Typy podporovaných formátů
  • Otevírání a import souborů
  • Orientace v rovině
  • Hladiny
  • Pohledy
  • Měření délek, ploch a úhlů
  • Vložení obrázků a DWF do stávajícího projektu
 • Práce s 3D modely
  • Orientace v prostoru
  • Řezy těles
  • Možnosti posunu jednotlivých těles v modelu
 • Revize
  • Typy revizních polí
  • Možnost formátování revizí
  • Vytváření poznámek a textů
  • Zakreslení geometrie do výkresu
 • Revize v AutoCADu
  • Načtení revizí do původního výkresu v AutoCADu
  • Práce s revizemi v AutoCADu (prohlížení, úpravy, poznámky, stavy…)
 • Zpětná kontrola revizí v Design Review
  • Načtení a srovnání revizních souborů po úpravě
 • Tisk z Design Review
  • Nastavení tisku
 • DWG TrueView
  • Otevření souborů (formáty a jejich význam)
  • Popis a práce v prostředí programu
  • Hladiny (stavy hladin a filtry)
  • Navigace (prostor, rovina)
  • Převod do starších formátů DWG
  • Tisk z modelu a rozvržení

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.