Školení 3ds Max základní

Školení Autodesk 3ds Max základní je vhodné pro architekty, designery, návrháře a tvůrce her. Posluchači se seznámí s prostředím 3ds Max, naučí se orientovat v prostoru, prohlížet 3D modely, vytvářet modely pomocí úpravy základní objektů, pomocí NURBS křivek a polygonového modelování. Vyzkouší si různé postupy modelování na řadě příkladů. Posluchači se naučí přiřadit objektu materiál, naučí se nastavit osvětlení, vytvořit jednoduchou animaci a výsledný model vyrenderovat.

Osnova školení 3ds Max základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Úvod do práce ve 3ds Max
    • Možnosti a ukázky použití 3ds Max v praxi
    • Uživatelské rozhraní 3ds Max
    • Pohyb v prostoru, práce s výřezy (pohledy)
    • Způsob zobrazení objektů
  • Základy modelování a editace objektů
    • Souřadnicové systémy
    • Vytváření základních 2D a 3D objektů
    • Výběr objektů
    • Posun, otočení a změna velikosti objektu
    • Kopírování, klonování a zrcadlení objektů
    • Práce s poli
    • Zarovnání objektů
    • Nástroje přesného konstruování
  • Modelování objektů
    • Vybrané modelovací techniky (Patch, Poly)
    • Modelování prostřednictvím plátové geometrie
    • Symetrické modelování z křivek
    • Polygonové modelování
    • Základní modelovací postupy
  • Materiály a textury
    • Materiály
    • Textury, mapování
    • Editor materiálů
  • Přímé osvětlení
    • Standardní světla
    • Fotometrická světla
    • Stíny
    • Světla Sky (obloha) a Sun (slunce)
    • Světlo Ambient
  • Nepřímé osvětlení
    • Využití nepřímého osvětlení v mental ray
  • Kamery a jejich nastavení
  • Základy animace
    • Nastavení parametrů animace
    • Animace pohybu kamery
  • Renderování
    • Algoritmy renderování
    • Souborové formáty pro renderování
    • Renderovací moduly

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá Znalost práce se systémem Windows.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.