Školení AutoCAD 3D modelování

Školení je určené pro návrháře, kteří mají potřebné dovednosti v tvorbě 2D technické dokumentace v AutoCADu a chtějí vytvořit ze svých návrhů prostorové modely. Během školení jsou používaná praktická cvičení z reálného navrhování pro průmyslové a jiné specifické oblasti. Posluchači se seznámí se základní koncepcí a pracovními postupy pro vytváření 3D modelů. Naučí se pracovat s tělesy a plochami a z modelu vytvořit 2D výkresy.

Osnova školení AutoCAD 3D modelování

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Seznámení s 3D modelováním
  • úvod do 3D modelování
  • popis pracovního prostředí při práci ve 3D
  • vytváření základních těles
 • Orientace v prostoru
  • navigace pomocí nástroje SteeringWheel
  • nástroj ViewCube
  • předdefinované pohledy
 • Souřadnicové systémy
  • globální a lokální souřadnicový systém
  • editace změny počátku a orientace USS
  • vytvoření pohledu s uloženým USS
  • použití dynamického USS
 • Tělesa
  • přesné modelování pomocí základních těles
  • manipulace s tělesy
  • 3D uchopení
  • booleovské operace
  • vytváření těles pomocí pokročilých metod
  • historie těles
 • Modelování pomocí sítí
  • jednoduché objekty tvořené sítí
  • vytvoření složitých sítí
  • modifikace sítí a jejich nastavení
  • převedení sítě na těleso
 • Povrchy
  • vytvoření povrchu
  • odsazení a záplata
  • úpravy ploch
  • oříznutí ploch
 • Vizuální styly
  • použití přednastavených vizuálních stylů
  • úprava a vytváření vlastních vizuálních stylů
 • Řezy tělesem a vytváření výkresů
  • dělení těles a generování 2D geometrie
  • vytváření výkresové dokumentace z 3D modelů
 • Vizualizace
  • základní práce s materiály
  • jednoduché osvětlení
  • rychlé renderování
  • zobrazení analýzy
 • Prezentace modelů
  • práce s rozvržením
  • nastavení výřezů
  • publikování do formátů DWF, PDF, PNG, JPG

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

AutoCAD vizualizace

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.