Školení AutoCAD základní

Školení je určené pro techniky všech profesí (stavebnictví, strojírenství, elektro atd.). Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk technických rovinných výkresů v AutoCADu. Posluchači se naučí vytvořit výkres obsahující všechny obvyklé prvky - šrafy, kóty, popisy i tabulky. Naučí se uspořádat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat je do výkresu. Posluchači se seznámí s možnostmi tisku a exportem výkresů do formátů PDF a DWF. Školení je určené pro uživatele AutoCADu i AutoCADu LT.

Osnova školení AutoCAD základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce s programem AutoCAD
  • základní koncepce programu
  • popis prostředí programu AutoCAD
  • výchozí nastavení
 • Kreslení
  • kreslení základních objektů
  • možnosti zadání bodů
  • používání a nastavení kreslících režimů
 • Úpravy
  • příkazy k úpravě objektů
  • změna vlastností objektů
  • kopírování vlastností
  • práce s uzly
 • Hladiny
  • vytváření nových hladin
  • přepínání mezi hladinami
  • přemisťování objektů mezi hladinami
  • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
  • průhlednost hladin a objektů
  • kopírování vlastností
 • Šrafování
  • způsoby zadání šrafy
  • převzetí vlastností šrafy
  • modifikace šraf
 • Text
  • jednořádkový text
  • víceřádkový text
  • tabulky
 • Kótování
  • nastavení kótovacích stylů
  • kótování délek, oblouků, úhlů
  • úprava kót
  • změna textu kóty
 • Multiodkazy
  • styly multiodkazů
  • práce s multiodkazy
 • Bloky
  • vytváření bloků
  • práce s bloky
  • editor bloků
 • Tisk
  • tisk z modelového prostoru
  • nastavení tisku
  • export výkresů

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá znalost práce se systémem Windows.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

AutoCAD pokročilý

AutoCAD 3D modelování

AutoCAD dynamické bloky

AutoCAD tisk a publikování

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení AutoCAD základní