Školení AutoCAD expert

Školení je určené velmi pokročilým uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí přizpůbit prostředí AutoCADu, vytvářet vlastní ikony, paletky, upravovat menu, vytvářet vlastní čáry a šrafy. Posluchači školení si rozšíří znalosti v oblasti vytváření dynamických bloků ve spojení s parametrickými prvky. Posluchači školení se naučí pokročilým možnostem nastavení a seznámí se s publikování výkresů do formátu DWF a PDF.

Osnova školení AutoCAD expert

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Dynamické bloky
  • použití dynamických bloků
  • vytvoření jednoduchých dynamických bloků
  • parametry a akce
  • rozměrové a geometrické vazby
  • tabulka vlastností bloků
  • použití konstrukční geometrie
 • Záznamník akcí
  • vytváření záznamu činnosti
  • uživatelský vstup a komentář
  • přenesení záznamu na jiné PC
 • Vytváření vlastních šraf a čar
  • vlastní typy čar
  • vlastní vzory šraf
 • Express Tools
  • vlastní typy čar s pomocí Express Tools
  • nástroje Express Tools
 • Správa a restaurování výkresů
  • restaurování a vyčištění výkresu
  • záložní kopie
  • automatické ukládání
 • Úprava uživatelského prostředí
  • pás karet, palety nástrojů
  • vytváření vlastních ikon a jednoduchých příkazů
  • praktické příklady využití vlastních příkazů
  • vytváření klávesových zkratek
  • úprava příkazových zkratek
 • Nastavení
  • možnosti nastavení
  • obnovení výchozího nastavení
  • přenesení nastavení
 • Publikování výkresů
  • formát DWF, DWFx a PDF
  • zabezpečení výkresu
  • hromadné publikování výkresů

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

CAD administrátor

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení AutoCAD expert

Vytváření vlastních šraf v AutoCADu