Školení AutoCAD pokročilý

Školení je určené uživatelům programu AutoCAD i AutoCADu LT, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Seznámí se základní parametrizací objektů, vytvářením dynamických bloků a bloků s atributy. Naučí se pracovat s externími referencemi, které usnadňují spolupráci více profesí na jednom projektu, upravit si uživatelské prostředí a používat pokročilé nastavení tisku a exportu.

Osnova školení AutoCAD pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Rozšíření znalostí v kreslení
  • editace křivek a spline
  • rozšířené možnosti práce s uzly
  • funkce Rychle vybrat
  • rozšíření znalostí v oblasti kótování
  • funkce Vybrat podobné a Izolovat
  • funce Čistit a Vymazat duplicitní objekty
  • styly textu
  • využití reference ve funkcích Otočit a Měřítko
  • praktické využití funkcí Zarovnat a Překrýt
 • Tabulky
  • styly tabulek
  • pokročilejší práce s tabulkami
  • datové spojení s Microsoft Excel
 • Atributy
  • vytvoření bloku s atributy
  • úprava atributů
  • extrahování atributů
  • zobrazení atributů
 • Úvod do dynamických bloků
  • použití dynamických bloků
  • vytvoření jednoduchých dynamických bloků
 • Palety nástrojů
  • vytváření vlastní palety nástrojů
  • vkládání bloků, tabulek a šraf
  • přizpůsobení palet a odkazů na paletách
  • přenos palet nástrojů
 • Pohledy a USS
  • vytvoření uživatelského souřadného systému
  • vytvoření vlastních pojmenovaných pohledů
  • propojení USS s pohledem
 • Externí reference
  • připojení externího výkresu
  • možnosti úpravy připojeného výkresu
  • práce s obrázky .jpg a .png
  • práce se soubory PDF
 • Pokročilá práce s hladinami
  • filtr vlastností a skupin
  • uložení stavu hladin
  • editace stavů hladiny
 • Parametrické kreslení
  • geometrické vazby
  • rozměrové vazby
  • správce parametrů
  • práce s parametricky propojenými objekty
 • Výkresové šablony
  • předdefinované šablony
  • vytvoření vlastní šablony
  • použití šablony
 • Úprava uživatelského prostředí
  • pás karet, panely pásů karet
  • úprava klávesových zkratek
  • úprava pracovního prostředí
 • Pokročilé možnosti tisku
  • nastavení tisku
  • tloušťky čar a vykreslovací styly
  • tisk z výkresového prostoru
  • vytváření, kopírování a přejmenování rozvržení
  • práce s výřezy

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

AutoCAD expert

AutoCAD 3D modelování

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení AutoCAD pokročilý