Školení AutoCAD expres

Školení je určené pro libovolné profese, kteří přijímají již hotové technické výkresy v AutoCADu, potřebují je prohlížet, doplňovat do nich poznámky, provádět v nich drobné úpravy a tisknout je nebo publikovat do PDF. Školení je vhodné pro uživatele AutoCADu i AutoCADu LT.

Osnova školení AutoCAD expres

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Základy kreslení
  • kreslení základních objektů
  • používání a nastavení kreslících režimů
 • Úpravy objektů
  • příkazy k úpravě objektů
  • práce s uzly
 • Hladiny
  • nastavení typu čar, barvy a tloušťky
  • vytváření nových hladin
  • přepínání mezi hladinami
  • přemisťování objektů mezi hladinami
  • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
 • Text
  • řádkový text
  • odstavcový text
  • úprava textu
 • Kótování
  • kótování délek, oblouků, úhlů
  • úprava kót
 • Dotazy
  • měření vzdáleností a ploch
  • vlastnosti objektu
 • Šrafování
  • způsoby zadání šrafy
  • nastavení šraf
 • Bloky
  • vytváření a ukládání bloků
  • úpravy bloků
 • Tisk a publikování výkresů
  • nastavení tisku
  • tisk z modelového prostoru
  • publikování do formátu pdf

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá znalost práce se systémem Windows.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.