Školení AutoCAD tisk a publikování

Školení je určené pro uživatele programu AutoCAD, kteří chtějí podrobně proniknout do možností nastavení tisku a exportu výkresů. Školení je zaměřené na tisk z modelového a z výkresového prostoru, nastavení rozvržení, měřítek výkresů, doplnění tabulek a popisů, na použití vykreslovacích stylů, nastavení plotru a na možnosti exportu výkresů z programu AutoCAD do různých formátů.

Osnova školení AutoCAD tisk a publikování

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Tisk z modelového prostoru
  • možnosti tisku z modelového prostoru
  • nastavení při tisku z modelového prostoru
  • uložení nastavení tisku
 • Tisk z výkresového prostoru
  • výhody tisku z výkresového prostoru
  • vytvoření, přejmenování a kopírování rozvržení
  • nastavení rozvržení
  • úprava výřezu, vložení nového výřezu
  • nastavení měřítka výřezu
  • uzamčení výřezu
  • zmrazení hladin v jednotlivých výřezech
  • nastavení netisknutelných hladin
  • dokreslení kót, rozpisek, rámečku apod. na rozvržení
  • využití funkce Poznámky
  • uživatelské chyby při tisku z výkresového prostoru
 • Vykreslovací styly
  • výhody použití vykresovacích stylů
  • typy barev pro vykreslovací styly
  • rozdíl mezi barevně závislými a pojmenovanými vykreslovacími styly
  • přednastavené vykreslovací styly
  • nastavení a vytváření barevně závislých stylů
 • Nastavení plotru
  • nastavení vlastních formátů výkresů
  • nastavení potisknutelné plochy výkresu
  • nastavení kvality tisku
  • nastavení automatického ořezávání
  • uložení nastavení plotru
 • Nastavení pro tisk
  • přednastavený plotr, formát papíru a vykreslovací styl
 • Publikování a export výkresů
  • uložení výkresu do starších verzí AutoCADu
  • export do formátu JPG
  • export do formátu PDF
  • export do formátu DWF a výhody formátu DWF
  • prohlížeče pro formát DWG a DWF
  • dávkové publikování

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

AutoCAD základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.