Školení Revit základní

Školení je zaměřené na projektování staveb v programu Revit, je určené pro stavební projektanty, architekty i další specializované profese v oboru stavebnictví. Posluchači školení porozumí principu práce s informačním modelem budovy a pojmům parametrických objektů a rodin. Posluchači školení se naučí vytvořit kompletní model budovy, vytvořit z něj výkresovou dokumentaci a připravit výkresy pro tisk a další prezentaci. Školení je vhodné pro uživatele programu Revit i Revit LT.

Osnova školení Revit základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Informační model budovy
  • princip informačního modelu budovy
 • Základy práce s programem Revit
  • uživatelské prostředí programu Revit
  • úvod do práce s rodinami a komponent
  • založení projektu
 • Základy vytváření výkresu
  • vytvoření jednoduchého půdorysu
  • vytvoření a úprava výškových úrovní
  • práce s mřížkou
 • Základy vytváření modelu budovy
  • přidání a úprava stěn
  • sendvičové stěny
  • použití editačních příkazů
  • vkládání a úprava dveří a oken
 • Přidání a úprava dalších komponent
  • přidání a úprava rodin a komponent
 • Vytvoření pohledů na model budovy
  • nastavení pohledů
  • nastavení zobrazení objektů
  • práce s řezy a pohledy
  • vytvoření a úprava 3D pohledů
 • Použití kót a vzájemných vazeb
  • umístění kót a popisků
  • použití a úprava vzájemných vazeb
 • Dokončení modelu objektu
  • vytvoření a úprava podlah, stropů
  • vytvoření a úprava střech
  • vytvoření a úprava obvodových plášťů
  • přidání schodiště a ramp
 • Detaily a příprava výkresů
  • vytváření pojmenovaných pohledů
  • práce s detaily
  • práce s výkresovými pohledy
 • Popis výkresů, rozpisky a výkazy
  • vytváření a úprava tabulek a výkazů výměr
  • vytváření popisů místností
  • vytváření legend a poznámek
 • Práce s výkresovými listy
  • příprava a tisk výkresových listů

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá základní znalost práce se systémem Windows.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

Revit pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.