Školení Revit

Pro oblast stavebnictví a architektury je nejmodernějším nástrojem společnosti Autodesk aplikace Revit. Revit pracuje na principu informačního modelu budovy (BIM). Používají jej projektanti, architekti i TZB profese. Revit umožňuje snadnější spolupráci a koordinaci. Všechny profese pracují s jedním modelem budovy, ze kterého se generují výkresy i další výstupy. Pro samostatné projektanty a jednodušší projekty je určená cenově dostupnější varianta Revit LT. Na seznámení s principem práce v aplikaci Revit i Revit LT, vytvoření modelu jednoduché stavby a generování výkresů a výstupů je zaměřené základní školení. Pro již zkušenější uživatele Revitu je určené pokročilé školení.


Autorizovaná školení Revit

Autodesk Authorized Training Center Všechna naše školení programu Revit jsou autorizovaná společností Autodesk. Školení jsou vedená certifikovanými lektory. Po absolvování školení obdržíte mezinárodní certifikát.

Školení Revit na míru

Školení aplikace Revit vám můžeme sestavit podle vašich požadavků. Zvolíte si obsah, formu, místo i termín školení.