Školení Čtení a kreslení technické dokumentace (Revit)

Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace se zaměřením na Revit je určený pro stavební projektanty, architekty i další profese z oblasti stavebnictví. Absolventi rekvalifikace umí samostatně pracovat s počítačem v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace na počítači. Absolventi rekvalifikace jsou schopni vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci v programu Revit, upravovat ji a tisknout. Délka rekvalifikace 54 vyučovacích hodin + 2 hodiny závěrečná zkouška.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Úvod do programu Revit, pojmy a názvosloví
  • Informační model budovy
   • princip informačního modelu budovy
   • uživatelské prostředí programu Revit
   • úvod do práce s rodinami a komponent
   • založení projektu
 • Vytváření výkresů a modelu budovy
  • Základy vytváření výkresu
   • vytvoření jednoduchého půdorysu
   • vytvoření a úprava výškových úrovní
   • práce s mřížkou
  • Základy vytváření modelu budovy
   • přidání a úprava stěn
   • sendvičové stěny
   • použití editačních příkazů
   • vkládání a úprava dveří a oken
  • Přidání a úprava dalších komponent
   • přidání a úprava rodin a komponent
  • Vytvoření pohledů na model budovy
   • nastavení pohledů
   • nastavení zobrazení objektů
   • práce s řezy a pohledy
   • vytvoření a úprava 3D pohledů
  • Použití kót a vzájemných vazeb
   • umístění kót a popisků
   • použití a úprava vzájemných vazeb
  • Dokončení modelu objektu
   • vytvoření a úprava podlah, stropů
   • vytvoření a úprava střech
   • vytvoření a úprava obvodových plášťů
   • přidání schodiště a ramp
 • Příprava výkresové dokumentace
  • Detaily a příprava výkresů
   • vytváření pojmenovaných pohledů
   • práce s detaily
   • práce s výkresovými pohledy
  • Popis výkresů, rozpisky a výkazy
   • vytváření a úprava tabulek a výkazů výměr
   • vytváření popisů místností
   • vytváření legend a poznámek
  • Práce s výkresovými listy
   • příprava a tisk výkresových listů
 • Tvorba vlastních prvků (Families)
  • Práce s rodinami vytvořenými na místě
   • Vytváření a úpravy parametrických rodin
   • Vnořené rodiny
   • Práce se skupinami objektů
  • Pokročilé metody navrhování a analýzy
   • Koncepční návrh v Revit
   • Objemové modelování
   • Import 3D modelu
   • Převod těles na stavební prvky (Building Maker)
  • Návrh a analýza
   • Projektování ve fázích
   • Používání variant návrhu
   • Kontrola a oprava kolizí
 • Sdílení projektu a spolupráce se specialisty
  • Řízení projektu s pracovními sadami
  • Využití pracovních sad více uživateli
  • Možnosti spolupráce s platformou Revit
  • Spolupráce na návrhu konstrukce a TZB
  • Připojení výkresů z AutoCADu
  • Práce s externími soubory
 • Rendering a vizualizace
  • Realistické prezentace
  • Vizualizace interiérů
  • Studie oslunění
  • Animace pohybu kamery
 • Vytvoření modelu rodinného domku, příprava výkresové dokumentace

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá vzdělání ukončené maturitní zkouškou, znalost základů technického kreslení a práce s počítačem.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.