Školení Pracovník grafického studia (Corel+Adobe)

Rekvalifikace Pracovník grafického studia připraví posluchače na práci v grafických, reklamních a DTP studiích. Posluchači se v průběhu rekvalifikace naučí efektivně zpracovávat vektorovou a rastrovou grafiku, s využitím grafických programů vytvořit grafický návrh na obvyklé reklamní materiály, upravovat digitální fotografie v grafických programech a připravit podklady pro tisk. V průběhu rekvalifikace se posluchačí naučí pracovat s programy CorelDRAW, Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Rekvalifikace je rozdělená do několika částí (celkem 80 hodin + závěrečný test): bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem (1 hod), práce s vektorovou grafikou CorelDRAW (19 hod) a práce s vektorovou grafikou Adobe Illustrator (18 hod), práce s rastrovou grafikou Adobe Photoshop (24 hod), sazba dokumentů Adobe InDesign (24 hod) a předtisková příprava (6 hod). Na závěr rekvalifikace absolvují posluchači zkoušku na ověření získaných znalostí. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Osnova školení Rekvalifikace Grafik

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Práce s vektorovou grafikou – CorelDRAW
   • Úvod do vektorové grafiky
   • Aplikace pro práci s vektorovou grafikou, seznámení se s uživatelským prostředím
   • Kreslení objektů, editace a manipulace
   • Kreslící pomůcky, vzhled stránky, nastavení
   • Výplně a obrysy
   • Práce s textem
  • Práce s vektorovou grafikou – Adobe Illustrator
   • Kreslící pomůcky, režimy zobrazení
   • Kreslení a editace objektů
   • Výplně a obrysy
   • Práce s textem
   • Křivky a jejich modifikace
  • Práce s rastrovou grafikou – Adobe Photoshop
   • Úvod do rastrové grafiky
   • Aplikace pro práci s rastrovou grafikou, seznámení se s uživatelským prostředím
   • Úpravy obrázků a přizpůsobení obrazových vlastností
   • Práce s výběry a vrstvami
   • Nástroje pro práci s rastrovou grafikou
   • Použití vektorových objektů při práci s rastrovou grafikou
   • Používání filtrů
   • Retušování
   • Export a ukládání
  • Sazba dokumentů – Adobe InDesign
   • Pravidla a zásady při sazbě dokumentů, seznámení s aplikací pro sazbu dokumentů
   • Nastavení dokumentu a příprava sazby
   • Importování a úprava textu
   • Typografie
   • Práce s barvami
  • Předtisková příprava
   • Teoretická průprava pro předtiskovou přípravu, používané technologie
   • Příprava rastrových dat a vektorové grafiky
   • Export a vytváření tiskového PDF a předávání tiskových dat

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá U posluchačů je před začátkem školení požadována znalost základní obsluhy osobního počítače (základní ovládání operačního systému, práce se složkami a soubory, přijímání a odesílání emailů).

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Rekvalifikace Grafik