Školení Obsluha osobního počítače (pro pokročilé, Excel)

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače je určená pro pokročilé uživatele kancelářských aplikací, kteří si chtějí doplnit a rozšířit znalosti v oblasti práce s nejnovějšími verzemi aplikací Microsoft Office. Rekvalifikace je zaměřená především na Excel, který je jednou z nejpoužívanějších kancelářských aplikací. Posluchači proniknou i do velmi pokročilých funkcí Excelu. Účastníci se také seznámí s online aplikacemi Microsoft 365 pro zefektivnění spolupráce a komunikace se svými kolegy. Porozumí možnostem ukládání a sdílení dat přes uložiště OneDrive. Zjistí, jak vytvářet formuláře v aplikaci Forms a seznámí se s  možnostmi aplikace SharePoint. Zorientují se v prostředí Teams, který je centrem pro týmovou spolupráci. Naučí se v aplikaci Outlook používat pokročilé možnosti e-mailu ve spojení s kalendářem, soukromým a týmovým úkolovníkem (ToDo a Planner). Obsahem kurzu jsou i části zaměřené na pokročilou práci s aplikacemi Word a PowerPoint. Posluchači se seznámí s moderní aplikací Power BI, která je zaměřená na vyhodnocení dat a přípravu interaktivních reportů. Rekvalifikace je vedená prakticky s velkým důrazem na procvičování. Délka rekvalifikace je 82 vyučovacích hodin + závěrečná zkouška. Kurz je akreditovám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1 hod
  • Word – textové dokumenty, 9 hod
   • Formátování dokumentu pomocí stylů
   • Pokročilé formátování obrázků, tabulek a dalších objektů
   • Šablony a motivy
   • Práce s dlouhými dokumenty
   • Sledování změn
  • Excel – tabulky, grafy a práce s větším množstvím dat, 30 hod
   • Podmíněné formátování
   • Vzorce
   • Funkce, pojmenované oblasti
   • Propojení listů a sešitů
   • Grafy
   • Práce s věším množstvím dat
   • Kontingenční tabulky
   • Zabezpečení dokumentu a nastavení aplikace
   • Možnosti a využití Power Query
  • Power BI – vyhodnocení dat a příprava reportů, 12 hod
   • Úvod do Power BI
   • Příprava dat pro reporty
   • Vizuály
   • Sestavy a interakce
   • Možnosti publikování a sdílení reportů
  • PowerPoint – prezentace, 10 hod
   • Zásady, postupy a doporučení pro vytváření prezentací
   • Šablony, motivy, rozložení snímku
   • Práce s textem
   • Vkládání obrázků, tabulek a dalších objektů
   • Přechody snímků a efekty
   • Příprava podkladů, tisk a ovládání v průběhu prezentace
  • Microsoft 365 – spolupráce, 10 hod
   • Seznámení s online službami a účtem Microsoft
   • Cloudová uložiště
   • Teams – online schůzky a týmová spolupráce
   • Online aplikace Microsoft 365
   • OneNote – správa poznámek
  • Outlook – email, kalendář, kontakty, úkoly, 10 hod
   • Práce s emailem
   • Kalendář a schůzky
   • Správa kontaktů
   • Správa úkolů

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá pokročilejší znalost práce s aplikacemi Excel, Word a PowerPoint.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.