Školení Základy obsluhy osobního počítače

Posluchač školení Základy obsluhy osobního počítače je schopný po absolvování rekvalifikačního školení pracovat s počítačem v kancelářích nebo v provozu podniků, firem a úřadů. Umí pracovat v prostředí Windows, zpracovávat textové dokumenty v programu Word, vytvářet tabulky a grafy v programu Excel. Dále se posluchač naučí vyhledávat informace na Internetu a používat elektronickou poštu.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Operační systém Windows
  • Spuštění a vypínání počítače
  • Práce s myší a klávesnicí
  • Orientace v programech a výchozích složkách
  • Vytváření složek a souborů, jejich ukládání a otevírání
  • Kopírování, přesouvání, mazání a přejmenování souborů a složek
  • Vyhledávání souboru v počítači
  • Ukládání souborů na externí zařízení
  • Nastavení a přepínání klávesnice
  • Nastavení hlasitosti a času
 • Internet a elektornická pošta
  • Seznámení se základními pojmy v oblasti Internetu
  • Vyhledávání informací na Internetu
  • Webové prohlížeče
  • Stahování souborů z Internetu
  • Možnosti sdílení vlastních dat na Internetu
  • Možnosti komunikace přes Internet
  • Elektronická pošta
  • Antivirová ochrana
 • Textový editor Word
  • Práce s textem a nastavení formátování písma
  • Nastavení a formátování odstavců
  • Rychlý pohyb v textu a klávesové zkratky pro zrychlení práce
  • Odrážky a číslování
  • Způsoby zobrazení dokumentu
  • Nastavení vzhledu stránky
  • Tabulky v Micsoroft Word
  • Vkládání objektů – obrázky, tabulky a grafy z MS Excel
  • Automatické opravy
  • Kontrola pravopisu
  • Úvod do práce se styly
  • Použití přednastavených stylů a jejich úprava
  • Motivy
  • Tisk a publikování dokumentu
 • Tabulkový kalkulátor Excel
  • Pojmy v MS Excel - sešit, list, buňka a její adresa
  • Pohyb po buňkách, označení buněk
  • Klávesové zkratky pro usnadnění práce
  • Formátování tabulek – ohraničení, výplň, slučování buněk, práce s řádky a sloupci
  • Formát buňky, formát čísla
  • Formátování různých typů tabulek
  • Základní matematické operace
  • Relativní a absolutní adresace buněk
  • Použití základních funkcí
  • Odhalení chyby ve vzorci
  • Typy grafů a jejich použití
  • Vytvoření a úprava grafu
  • Práce s rozsáhlými tabulkami
  • Zásady při vytváření dlouhých seznamů
  • Řazení, filtrování, vyhledávání
  • Tisk v Microsoft Excel

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá ukončené základní vzdělání, znalosti v oblasti počítačů nejsou požadovány.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.