Školení Základy obsluhy osobního počítače

Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače je určený pro začátečníky v práci s počítačem. Před školením nemusí mít účastníci žádnou zkušenost s počítačem. Cílem rekvalifikace je připravit uchazeče na práci s počítačem v kancelářích nebo v provozech podniků, firem a úřadů. Rekvalifikace je rozdělená do několika částí: bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem, operační systém Windows, internet a elektronická pošta, textový editor Word, tabulkový kalkulátor Excel a vytváření prezentací v aplikaci PowerPoint. Rekvalifikace je vedená prakticky s velkým důrazem na procvičování. Délka rekvalifikace je 40 vyučovacích hodin + závěrečná zkouška.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Operační systém Windows
  • Spuštění a vypínání počítače
  • Práce s myší a klávesnicí
  • Orientace v programech a výchozích složkách
  • Vytváření složek a souborů, jejich ukládání a otevírání
  • Kopírování, přesouvání, mazání a přejmenování souborů a složek
  • Vyhledávání souboru v počítači
  • Ukládání souborů na externí zařízení
  • Nastavení a přepínání klávesnice
  • Nastavení hlasitosti a času
 • Internet a elektronická pošta
  • Seznámení se základními pojmy v oblasti Internetu
  • Vyhledávání informací na Internetu
  • Webové prohlížeče
  • Stahování souborů z Internetu
  • Možnosti sdílení vlastních dat na Internetu
  • Možnosti komunikace přes Internet
  • Elektronická pošta
  • Antivirová ochrana
 • Textový editor Word
  • Práce s textem a nastavení formátování písma
  • Nastavení a formátování odstavců
  • Rychlý pohyb v textu a klávesové zkratky pro zrychlení práce
  • Odrážky a číslování
  • Způsoby zobrazení dokumentu
  • Nastavení vzhledu stránky
 • Tabulkový kalkulátor Excel
  • Pojmy v MS Excel - sešit, list, buňka a její adresa
  • Pohyb po buňkách, označení buněk
  • Klávesové zkratky pro usnadnění práce
  • Formátování tabulek – ohraničení, výplň, slučování buněk, práce s řádky a sloupci
  • Formát buňky, formát čísla
  • Formátování různých typů tabulek
  • Základní matematické operace
  • Relativní a absolutní adresace buněk
  • Použití základních funkcí
  • Odhalení chyby ve vzorci
  • Typy grafů a jejich použití
  • Vytvoření a úprava grafu
  • Práce s rozsáhlými tabulkami
  • Zásady při vytváření dlouhých seznamů
  • Řazení, filtrování, vyhledávání
  • Tisk v Microsoft Excel
 • PowerPoint - vytváření prezentací
  • Prezentační metody
  • Volba vhodného způsobu prezentace
  • Doporučené zásady při vytváření prezentací a jejich snímků
  • Práce se snímky
  • Práce s textem
  • Vkládání a úprava obrázků (fotografií)
  • Kreslení objektů a jejich úprava
  • Vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
  • Vytváření a úprava objektů typu SmartArt
  • Vkládání a úprava tabulek
  • Vkládání grafů a jejich formátování
  • Úprava vzhledu prezentace
  • Přechodové efekty při střídání snímků
  • Základní animace objektů
  • Poznámky a podklady
  • Tisk prezentace
  • Přenesení prezentace na jiný počítač
  • Vyzkoušení a předvedení prezentace

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá ukončené základní vzdělání, znalosti v oblasti počítačů nejsou požadovány.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.