Individuální školení Revit základní

Individuální školení Revit základní je nejefektivnější způsob výuky Revitu. Lektor se věnuje pouze jednomu posluchači, školení přizpůsobuje požadavkům, znalostem a pracovnímu zaměření posluchače. Při školení můžete pracovat s příklady z vaší praxe.

Délka školení

Doporučená délka školení je 14 hodin, obvykle rozdělených do 2 dnů, například 8:00-15:00.
Čas a délku školení si můžete přizpůsobit.

Termín školení

Školení probíhá ve vámi zvoleném termínu. Školení může probíhat v jakoukoliv denní dobu, i o víkendu.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Školení je akreditováno v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Technická podpora

Naši lektoři jsou vám k dispozici i po skončení školení. V případě potřeby vám po e-mailu zodpoví vaše dotazy k tématům probíraným na školení.

Certifikát

Po skončení školení obdržíte emailem mezinárodní certifikát firmy Autodesk.

Školení v angličtině

Školení může být vedeno také v anglickém jazyce.