Školení Prezentační dovednosti a PowerPoint

Školení je určené pro toho, kdo si chce vylepšit svoje prezentační dovednosti i práci s programem Powerpoint. Seznámíte se s procesem přípravy a realizace prezentace, kterou můžete použít například pro představení obchodního produktu nebo seznámení se s výsledky pracovních týmů. Zjistíte, jaké jsou účinné postupy při přípravě prezentace v PowerPointu. Porovnáte si svoje vlastní stávající postupy při vytváření prezentace s ověřenými praktickými metodami. Součástí školení je průběžné vytváření vzorové prezentace a její předvedení s následující zpětnou vazbou.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Uvedení do typu kurzu
  • Proč syntézový kurz
  • Koncept "3P k úspěchu“
 • Proces přípravy prezentace
  • Posouzení kvality existujících prezentací – workshop
  • Nutná omezení špičkové prezentace
  • Kroky k ústřednímu poselství
  • Kroky k dobrému scénáři
  • Ukotvení scénáře s realitou
 • Elektronizace nahrubo: „STEP BY STEP“
  • Osnova a strukturovaný text v PowerPointu
  • Rozložení – typy předdefinovaných snímků
  • Hromadné změny v předloze
  • Využití motivů
  • „Volná tvorba“ nakonec
 • Aplikovaná psychologie při přípravě prezentace
  • Zásady grafického designu
  • Barvy a kontrasty
  • Jednotlivé objekty prezentace – atributy správnosti
   • Textová pole
   • Obrázky
   • Tabulky
   • Grafy
   • SmartArty, videa a ostatní objekty
 • Elektronizace podrobněji: technické „vymazlení“ prezentace
  • Úprava předlohy
  • Hromadná příprava grafiky
  • Přechody a animace
  • Práce s objekty (SmartArt, Graf, Tabulka, …)
 • Provedení aneb prezentování „na place“
  • Jak se nemá prezentovat – video rozbor chyb
  • Co mluvit?
  • Jak mluvit?
  • Co při mluvení dělat?
 • Rituály a psychologie vlastního prezentování
  • Co funguje před a při prezentaci?
  • Zvládání nervozity a stresu
  • Technika překonávání námitek
  • Jak zakončit prezentaci?
 • Tréninková část – příprava a realizace
  • Komplexní závěrečná prezentace dle doporučených postupů
  • Prezentování před posluchači a vyhodnocení efektu prezentace

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

PowerPoint základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.