Školení Prezentační dovednosti

Školení je určené pro toho, kdo si chce vylepšit svoje prezentační dovednosti. Seznámíte se s procesem přípravy a realizace prezentace, kterou můžete použít například pro představení obchodního produktu nebo seznámení se s výsledky pracovních týmů. Porovnáte si své stávající postupy s ověřenými praktickými metodami. Důležitou součástí školení jsou poznatky aplikované psychologie, které vám pomohou vyrovnat se s vlastní trémou a s nepříjemnými reakcemi ze strany účastníků. Při školení se průběžně vytváří vzorová prezentace, předvádí se a zakončuje společnou zpětnou vazbou.

Osnova školení Prezentační dovednosti

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do kurzu
  • Koncept "3P k úspěchu“
 • Filosofie špičkové prezentace
  • Zacílení prezentace
  • Položme si ty „správné“ otázky
  • „Myšlenková“ stopa
  • 1 informace – 2 formy
  • „6 smyslů“ špičkové prezentaci
 • Proces přípravy prezentace
  • „Tygr na lovu“
  • Nutná omezení špičkové prezentace
  • Kroky k ústřednímu poselství
  • Kroky k dobrému scénáři
  • Ukotvení scénáře s realitou
  • Finální tvorba
  • Trénink „nanečisto“
 • Design a objekty prezentace
  • Zásady grafického designu
  • Barvy a kontrasty
  • Formy a způsoby sdělování informací
  • Průběžná tvorba argumentária
 • Provedení aneb prezentování „na place“
  • Jak se nemá prezentovat – video rozbor chyb
  • Složky prezentátorova projevu
  • Verbální komunikace
  • Akustické projevy hlasu
  • Neverbální komunikace
 • Rituály a psychologie vlastního prezentování
  • Jak se namotivovat?
  • Co funguje před a při prezentaci?
  • Zvládání nervozity a stresu
  • Technika překonávání námitek
  • Jak zakončit prezentaci?
 • Porealizační kroky
  • Závěrečná zpráva
  • Principy zpětné vazby
  • Využití SWOT analýzy a Kolbova cyklu učení v procesu sebehodnocení
 • Tréninková část – příprava a realizace
  • Komplexní závěrečná prezentace dle doporučených postupů
  • Prezentování před posluchači a vyhodnocení efektu prezentace
  • Stanovení plánu osobního rozvoje