Školení Prezentační dovednosti

Školení Prezentační dovednosti je zaměřené na měkké dovednosti a je určené především pro manažerské a obchodní pozice. Cílem školení je příprava a trénink procesu přípravy a realizace prezentace obchodního produktu nebo výsledků práce. Absolventi školení se díky novým postupům naučí dělat precizní přípravu prezentace a zároveň zesílí její efekt při vlastní realizaci. Zkonfrontují si své stávající postupy s nejlepšími existujícími metodami. Při školení se používá interaktivní výklad s diskusí, skupinová prace, videorozbor, cvičení na modelových situacích a využívá se zpětná vazba.

Osnova školení Prezentační dovednosti

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Filosofie špičkové prezentace
  • Zacílení prezentace
  • „6 smyslů“ pro špičkovou prezentaci
  • Položme si ty „správné“ otázky
  • „Myšlenková“ stopa
  • Jaké parametry splňuje SUCCESs prezentace?
 • Příprava prezentace
  • Ústřední poselství, scénář a celková dramaturgie
  • Zásady v procesu vizualizace informací v prezentaci
  • Forma a způsoby sdělování informací
  • Průběžná tvorba argumentária
  • Sběr informací o místě a účastnících prezentace
  • Trénink „nanečisto“
 • Kreativní techniky
  • Sběr nápadů a materiálů - brainstorming, brainwriting, brainsketching
  • Ústřední poselství a seskupování jádra - Occamova břitva, Myšlenková mapa
  • Scénář a dramaturgie - technika CPM v kombinaci s Fishbone diagramem
 • Realizace
  • Sebemotivace a sebenastartování
  • Práce s prezentačním prostorem a pomůckami
  • Verbální a neverbální techniky prezentátora
  • Práce s posluchači - interakce, zapojení, zpětná vazba
  • Časté chyby
 • Porealizační kroky
  • Způsoby vyhodnocení efektu prezentace
  • Zpráva o průběhu prezentace a reakcích posluchačů
  • Využití SWOT analýzy v procesu sebehodnocení
 • Tréninková část
  • Příprava prezentace dle doporučených postupů
  • Prezentování před posluchači
  • Vyhodnocení efektu prezentace
  • Stanovení plánu osobního rozvoje