Školení Osobnostní typologie DISC

Školení je určené pro toho, kdo chce umět během několika okamžiků zjistit, jaké jsou přirozeně silné a slabé stránky osoby, se kterou komunikuje. Osobnostní typologie DISC umožní uživateli kohokoliv zařadit do propracovaného systému čtyř osobnostních charakterů s jasně odlišitelnými vlastnostmi chování. Na základě výsledků mnohaletého výzkumu lidského mozku Vás kurz seznámí, jak s pomocí cíleného pozorování rozpoznat z verbálního a neverbálního chování, jaký je kdo typ osobnosti a jak s ním jednat, abyste byl(a) „jeho člověk“. Využití typologie DISC není nijak složité – stačí pochopit pár principů, aplikovat je na své pozorovací schopnosti a již jen trénovat a trénovat...

Osnova školení Osobnostní typologie DISC

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Proces typologizace lidí
  • Dvě nejrozšířenější typologie a jejich vlastnosti
   • Hippokratova typologie
   • MBTI
  • Výhody DISC oproti jiným typologiím
 • Výzkumy lidského mozku
  • Teorie mozkových hemisfér (Roger Sperry)
  • Test mozkových hemisfér
  • Teorie mozkových kvadrantů (Ned Hermann)
 • Úvod do typologie DISC (Robert Rohm)
  • Představení behaviorální typologie DISC
  • 7 základních charakteristik každého typu
 • Technika poznávání druhých
  • Poznávací algoritmus DISC typů
  • Situační trénink 1:
   • poznávání DISC typu - lektor předvádí, účastníci zařazují
 • Detailní poznávací „Kuchařka na míru“
  • Workshop 1: analýza 3 složek lidské komunikace – odlišnosti DISC typů
   • oblast verbální komunikace
   • oblast akustických projevů řeči
   • oblast neverbální komunikace
  • Situační trénink 2:
   • jak přizpůsobit prezentaci „uchu“ posluchače podle DISC pravidel
 • DISC příručka pro každodenní použití
  • Aplikace v osobní rovině (např. jak DISC typ pracuje s informacemi, jak se vzdělává, jak je efektivní, jak plánuje, jak reaguje na stres, konflikty nebo kritiku)
  • Aplikace ve specifických rolích – vedoucí, obchodník, rodič (např. jak motivovat který DISC typ, jak zadávat úkoly, jak vést pohovory, jak školit nebo jak který DISC typ motivovat k nákupu)
  • Situační trénink 3:
   • čeho se vyvarovat u jednotlivých DISC typů, abych je nedemotivoval
 • Osobnostní TEST
  • zjištění „typologického středu“ každého z účastníků kurzu
  • konfrontace výsledku testu s pozorování
 • Společné rysy DISC typů
  • Workshop 2: aplikace získaných poznatků na „kombinované“ DISC typy