Školení Cesta k osobní efektivitě

Školení je zaměřené na propojení měkkých a IT dovedností v oblasti Time Managementu. Na školení se seznámíte s metodami práce s časem za použití vhodných elektronických nástrojů, jak pro dlouhodobé, tak i pro každodenní plánování času. Kromě metod plánování času se seznámíte s metodikou, jak pracovat se systémem priorit, časovými rezervami a s přirozenou potřebou věci neustále odkládat. Také pro tyto oblasti existují aplikace, které nám pomohou je lépe zvládnout.

Osnova školení Cesta k osobní efektivitě

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do problematiky Time Managementu (TM)
  • Jak se plánování času vyvíjelo v čase
  • Vliv časožroutů na osobní efektivitu
 • Dva základní principy TM
  • Model časové rovnováhy
  • Pyramida produktivity
 • Osobní efektivita při práci s kalendářem
  • Metodika SORUZ, analýza ABC
  • Události, schůzky, on-line schůzky
  • Vychytávky při práci s elektronickým diářem
 • Osobní efektivita při práci s úkolovníkem
  • Metodika S.M.A.R.T.
  • Úkoly vlastní a zadané, jednorázové a opakované
  • To-Do listy a Check listy jako součásti rozsáhlých úkolů
  • Převod e-mailu na úkol pomocí příznaků
 • Jak zamezit prokrastinaci
  • Příčiny prokrastinace
  • Kdy je odkládání žádoucí a kdy ne
  • 2 metodiky proti prokrastinaci – GTD a Pomodoro
  • Elektronické nástroje zamezující prokrastinaci
 • Efektivita při týmové spolupráci
  • Propojení kalendáře, úkolovníku, e-mailu a cloudového úložiště
  • Chytré plánovací nástěnky – TRELLO, PLANNER
  • Podpůrné SW nástroje – MindMaster, ProjectLibre