Školení PowerPoint základní

Školení je určené začátečníkům, kteří v programu PowerPoint zatím vytvořili pouze několik jednoduchých prezentací nebo jej ještě vůbec nepoužívali. Posluchači se seznámí se zásadami a doporučeními pro tvorbu prezentací. Naučí se vytvořit prezentaci obsahující text, obrázky, tabulky, diagramy i grafy. Naučí se efektivně formátovat snímky, text i vložené objekty pomocí přednastavených motivů, používat jednoduché animace, připravit si podklady pro prezentaci a prezentaci předvést.

Osnova školení PowerPoint základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Příprava prezentace
  • prezentační metody
  • volba vhodného způsobu prezentace
  • doporučené zásady při vytváření prezentací a jejich snímků
 • Vytvoření nové prezentace
  • z šablony
  • prázdná prezentace
  • motivy
 • Práce se snímky
  • vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování snímků
  • rozložení snímku
 • Práce s textem
  • textová pole
  • formátování písma
  • formátování odstavců
 • Práce s objekty
  • vkládání a úprava obrázků (fotografií)
  • výřez obrazovky
  • kreslení objektů a jejich úprava
  • vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
  • vytváření a úprava objektů typu SmartArt
 • Tabulky a grafy
  • vkládání a úprava tabulek
  • styly tabulek
  • vkládání grafů a jejich formátování
  • vložení grafu nebo tabulky z programu Excel
 • Úprava vzhledu prezentace
  • barevná schémata
  • pozadí snímků
  • záhlaví a zápatí
 • Efekty
  • přechodové efekty při střídání snímků
  • základní animace objektů
 • Příprava před prezentací
  • poznámky
  • podklady
  • tisk prezentace
  • přenesení prezentace na jiný počítač
  • vyzkoušení a předvedení prezentace

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá znalost práce se systémem Windows.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

PowerPoint působivé prezentace

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.

Ukázky ze školení PowerPoint základní