Školení Excel velmi pokročilý

Školení je určené pro pokročilé uživatele Excelu, kteří běžně používají ve vzorcích absolutní odkazy a pojmenované oblasti, umí použít funkce jako KDYŽ, SVYHLEDAT apod. Účastníci školení si rozšíří své znalosti v oblasti funkcí, seznámí se s různými možnostmi jejich využítí v praxi. Naučí se vytvářet složité typy grafů, efektivně pracovat s rozsáhlými daty a vytvářet komplikovanější kontingenční tabulky. Účastníci se také dozví o možnostech využití umělé inteligence (AI) při práci v Excelu.

Osnova školení Excel velmi pokročilý

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Funkce
   • vkládání a úprava vnořených funkcí (KDYŽ, A, NEBO a další)
   • databázové funkce a jejich pokročilé využití (SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, opakující se hodnoty, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, SUBTOTAL)
   • matematické funkce a jejich pokročilé využití (MOD, CELÁ.ČÁST, ZAOKR.NAHORU, ZAOKR.DOLŮ)
   • převod čísel uložených jako text na čísla (HODNOTA)
   • vyhledávací funkce (LARGE, SMALL, RANK)
   • kumulativní suma
   • ošetření chyb – IFERROR, NEPŘÍMÝ.ODKAZ
  • Grafy
   • kombinované typy grafů, 3D mapy, krabicový
   • pokročilé formátování grafu (nastavení hodnoty os atd.)
   • grafy vodopád, krabicový, Paretův graf
   • stromové mapy, vícevrstvý prstencový graf
   • 3D mapy
   • úpravy kontingenčních grafů
   • přizpůsobení grafů pomocí vzorců
  • Podmíněné formátování
   • pomocí vzorců (zvýraznění celého řádku, datumové funkce)
  • Propojení
   • sloučení dat z více tabulek (pojmenovaná oblast)
   • možnosti propojení s jinými soubory
   • import dat z webu
  • Databáze v Microsoft Excel
   • pokročilé postupy při přípravě dat (čištění dat)
   • víceúrovňové řazení
   • vlastní seznam
   • ověření dat
  • Práce s rozsáhlými daty
   • zásady při vytváření databáze
   • seřazení dat podle hodnoty nebo formátu, pokročilé funkce řazení
   • rozšířený filtr
   • pokročilé možnosti funkcí Najít a Nahradit
   • Vyplnit řady, do bloku, funkce SEQUENCE
   • Text do sloupců (oddělovač více mezer)
   • validace dat
   • úvod od Power Query
  • Kontingenční tabulky
   • vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů
   • funkce Zobrazit hodnoty jako
   • podmíněné formátování kontingenční tabulka
   • export dat z kontingenční tabulky do jednotlivých listů (hloubková analýza dat)
  • Využití umělé inteligence v Excelu
   • možnosti využití AI při práci v Excelu
   • úvod do využití AI v Excelu

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Power BI základní

Excel expert

Excel makra

Power Query

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.