Školení Power BI úvod

Školení je určené pro uživatele, kteří vyhodnocují data a připravují reporty. Je zaměřené na seznámení s možnostmi analýzy a vizualizace dat pomocí aplikace Power BI. Účastníci zjistí, jak připravit data pro analýzu a jak vytvářet interaktivní reporty a jak je publikovat online. Školení je vhodné pro uživatele bezplatné aplikace Power BI Desktop i v návaznosti na službu Microsoft 365 Power BI Pro.

Osnova školení Power BI úvod

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do Power BI
  • představení nástroje a jeho využití
  • srovnání bezplatné a placené verze
  • aplikace Power BI Desktop, Power BI Online
  • struktura reportu v Power BI
 • Příprava dat pro reporty
  • import dat
  • formátování dat, základní výpočty v nových sloupcích
  • datový model
  • propojení dotazů
 • Vizuály
  • typy vizuálů
  • často používané grafy
  • výběr zdrojových dat
  • formátování a přizpůsobení vizuálů
 • Sestavy a interakce
  • řazení a filtry vizuálu
  • stránky a sestavy
  • nastavení interakcí mezi vizuály
  • hierarchie a víceúrovňové vizuály
 • Další objekty v sestavách
  • interaktivní tlačítka
  • textová pole, tvary a obrázky
  • hypertextové odkazy
 • Možnosti publikování a sdílení
  • publikování na web
  • sdílení v rámci firmy
  • mobilní aplikace

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Power BI pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Power BI úvod