Školení Power Query

Školení je určené pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. Posluchači si vyzkouší načtení a sloučení dat z databází, textových dokumentů, Excelu, Accessu, SharePointu nebo z webu. Zjistí, jak načtená data zkontrolovat, odstranit z nich chyby a jak je aktualizovat. Seznámí se s postupy používanými při úpravě dat, naučí se data řadit, filtrovat, seskupovat, vytvářet souhrny i přidávat vlastní sloupce a vzorce. Objeví možnosti práce s dotazy a zjistí, jak provést změny v použitém postupu kroků.

Osnova školení Power Query

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod
  • Nástroje Microsoft pro zpracování dat
  • Ukázky načtených dat do Excelu a Power BI
  • Seznámení se s prostředím Power Query editoru
 • Zdroje dat
  • Načítání dat z Excelu
  • Načítání dat z *.TXT nebo *.CSV souborů
  • Načítání dat z dalších zdrojů (*.ACCDB, *.XML)
  • Načítání dat ze složky
  • Online zdroje dat (Web, SharePoint)
 • Změna rozsahu načítaných dat
  • Odstranění nepotřebných sloupců
  • Přeuspořádání sloupců
  • Přejmenování sloupců
  • Filtrování dat
  • Řazení dat
  • Odebírání a zachování řádků
  • Obrácení pořadí řádků
  • Funkce Použít první řádek jako záhlaví
 • Optimalizace datových zdrojů
  • Změna datových typů jednotlivých sloupců
  • Kontrola a odstranění chyb v datech
  • Kvalita, profil a distribuce sloupce
 • Úpravy sloupců podle datových typů
  • Úprava stávajícího sloupce nebo přidání nového
  • Textový datový typ – formáty a extrahování znaků
  • Číselný datový typ – statistika a zaokrouhlení
  • Datumový a časový datový typ – převod do různých časových úseků
 • Odstranění strukturálních chyb v datech
  • Aplikace datových norem na datové zdroje (normalizace dat)
  • Sloučení a rozdělení sloupců
  • Transpozice řádků a sloupců
  • Nahrazování hodnot
  • Převod sloupců na řádky
  • Vyplnit chybějící data nahoru/dolů
 • Propojování datových zdrojů
  • Sloučení a rozdělení sloupců
  • Transpozice řádků a sloupců
  • Nahrazování hodnot
  • Převod sloupců na řádky
  • Vyplnit chybějící data nahoru/dolů
  • Nastavení zdroje dat
  • Připojení dotazů ze 2 a více zdrojů
  • Sloučení dotazů s rozbalením dat
  • Propojování datových zdrojů do nových dotazů
  • Zobrazení závislostí dotazů
 • Příprava dat ke statistickému zpracování
  • Duplikát dotazu
  • Odkaz na dotaz
  • Přidání indexů
  • Vložení podmíněného sloupce
  • Přidání vlastního výpočtového sloupce
  • Vybrané funkce jazyka M
  • Seskupení dat a nastavení souhrnů
  • Sloučení dotazů s agregací
  • Převod řádků do kontingenčních sloupců
 • Další funkce editoru Power Query
  • Změny v použitém postupu kroků
  • Rozšířený editor
  • Vytváření nových tabulek přímo v editoru PQ
  • Převod sloupce tabulky na seznam a jeho transformace
  • Práce s parametry
  • Aktualizace dat

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Power Query - M jazyk

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Power Query

Návaznosti školení Excel