Školení Power Query

Školení je určené pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. Posluchači si vyzkouší načtení a sloučení dat z databází, textových dokumentů, Excelu, Accessu, SharePointu nebo z webu. Zjistí, jak načtená data zkontrolovat, odstranit z nich chyby a jak je aktualizovat. Seznámí se s postupy používanými při úpravě dat, naučí se data řadit, filtrovat, seskupovat, vytvářet souhrny i přidávat vlastní sloupce a vzorce. Objeví možnosti práce s dotazy a zjistí, jak provést změny v použitém postupu kroků.

Osnova školení Power Query

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod
  • Nástroje Microsoft pro zpracování dat
  • Dostupnost pro Excel a Power BI
  • Power Query Editor
 • Načítání dat
  • Načítání dat z databází
  • Načítání tabulek nebo XML z webu
  • Další zdroje dat - text, Excel, Access, SharePoint...
  • Kontrola a odstranění chyb v datech
  • Aktualizace dat
 • Úprava a zpracování dat
  • Rozpoznání a změna typu dat
  • Změna pořadí a názvů sloupců
  • Sloučení a rozdělení sloupců
  • Řazení a filtrování dat
  • Seskupení dat a souhrny
  • Transpozice řádků a sloupců
  • Přidání vlastních sloupců a vzorců
  • Vložení hodnot a tabulek
  • Sloučení a připojení dotazů
  • Změny v použitém postupu kroků
  • Rozšířený editor dotazu
  • Základy jazyka M pro úpravu dotazů
  • Využití parametrů

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Power Query