Školení Excel expert

Školení je určené pro pokročilé uživatele, kteří Excel intenzivně používají ve své práci a potřebují vytvářet složitější výpočty a používat pokročilé nástroje pro zpracování dat. Účastníci se na praktických příkladech seznámí s možnostmi využití různých vyhledávacích a maticových funkcí a s novými funkcemi Excelu. Zjistí, jaké jsou pokročilé možnosti podmíněného formátování a jak efektivně používat pojmenované oblasti a vzorce. Proniknou do vytváření složitějších vzorců kombinujících různé funkce. Rozšíří si znalosti pro práci s rozsáhlými daty a s nástroji pro citlivostní analýzu. Prohloubí si znalosti v oblasti kontingenčních tabulek. Seznámí se s možnostmi formátování složitějších a specializovanějších grafů. Naučí se zautomatizovat opakované postupy pomocí záznamu maker.

Osnova školení Excel expert

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Funkce pro experty
  • vyhledávací funkce (INDEX, MATCH, OFFSET, INDIRECT, HYPERLINK, CELL)
  • maticové funkce (podmíněný součet, FREQUENCY, TRANSPOSE)
  • nové funkce v Microsoft 365
  • pokročilé možnosti podmíněného formátování
  • pojmenované oblasti a vzorce
  • megavzorce
  • snímek
  • datová krychle (CUBE funkce)
 • Práce s rozsáhlými daty
  • zásady při vytváření databáze
  • import externích dat a Power Query
  • rozšířený filtr
  • souhrny
  • histogram
 • Citlivostní analýza
  • hledání řešení
  • scénáře
  • List prognózy
 • Kontingenční tabulky (Pivot Tables)
  • nastavení kontingenční tabulky
  • funkce Zobrazit hodnoty jako
  • výpočty v kontingenční tabulce
  • napojení vzorců na kontingenční tabulku
  • využití externích dat a Power Pivot
 • Grafy pro experty
  • grafy vodopád, krabicový, Pareto
  • stromové mapy, vícevrstvý prstencový graf
  • 3D mapy
  • úpravy kontingenčních grafů
  • přizpůsobení grafů pomocí vzorců
 • Tvorba maker
  • úvod do problematiky maker
  • absolutní a relativní záznam

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel makra

Power Query

Power Pivot

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel expert