Školení Power Pivot

Školení je určené pro uživatele Excelu, kteří pracují s velkým objemem dat a potřebují vytvářet kontingenční tabulky se složitějšími výpočty. Je vhodné pro uživatele, kteří chtějí provádět vyhodnocení dat přímo v Excelu a nepoužívat aplikaci Power BI. Školení je zaměřené na analýzu dat pomocí doplňku Power Pivot, který je součástí Excelu. Posluchači se naučí vytvářet datové modely s relacemi mezi tabulkami a efektivně provádět výpočty i s velkými objemy dat.

Osnova školení Power Pivot

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Příprava datového modelu
  • Získání dat
  • Relace mezi tabulkami
  • Načtení dat do Power Pivot
  • Úprava a aktualizace datového modelu
  • Možnosti úpravy dat pomocí Power Query
 • Analýza dat
  • Vytvoření kontingenční tabulky
  • Průřezy a časové osy
  • Vypočtené sloupce a míry
  • Úvod do jazyka Data Analysis Expressions (DAX)
  • Hierarchická pole
  • Souhrnné výpočty a KPI
  • Filtrování dat ve vzorcích
  • Kontrola chyb ve vzorcích
  • Práce s velkým objemem dat
  • Návaznost na Power View a Power BI

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Power Pivot

Návaznosti školení Excel