Školení Excel makra

Školení je určené pro uživatele, kteří Excel pravidelně používají k provádění opakujících se postupů, připravují sešity pro zjednodušení práce dalších uživatelů nebo chtějí rozšířit funkčnost prostředí programu Excel podle svých představ. Školení je zaměřeno na osvojení praktických postupů při zaznamenávání maker. Posluchači školení se také seznámí se základními možnostmi úpravy maker v programovacím jazyce Visual Basic a se zásadami zabezpečení maker.

Osnova školení Excel makra

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do problematiky maker
  • rizika využití maker
  • nastavení zabezpečení
  • odstranění maker ze sešitu
 • Záznam maker
  • absolutní a relativní adresy
  • doporučené postupy
  • automatizace složitých kroků
 • Spouštění maker
  • klávesové zkratky
  • ikony na pásu karet
  • tlačítka a objekty v listu
 • Formulářové prvky
  • tlačítka
  • další ovládací prvky
  • propojení ovládacího prvku s buňkou
  • zápis dat pomocí formuláře
 • Základy objektového modelu
  • editor jazyka Visual Basic
  • seznámení s objektovým modelem
  • předdefinované objekty - Selection, ActiveSheet
  • nahrazení pevných adres oblastí v makru

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Excel VBA

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel makra

Návaznosti školení Excel