Školení Excel VBA

Školení je určené pro uživatele, kteří v Excelu chtějí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Předpokládá se, že uživatelé již umí v Excelu makro zaznamenat a chtějí se naučit zaznamenané makro upravit a rozšířit jeho funkčnost. Školení je zaměřené na úpravy makra v jazyce Visual Basic. Posluchači se seznámí s použitím proměnných, s vytvářením větvení a cyklů v kódu, se základními funkcemi jazyka VBA, programováním událostí a s používáním formulářových prvků.

Osnova školení Excel VBA

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do VBA v Microsoft Excel
  • pokročilé techniky maker
  • nastavení zabezpečení
  • absolutní a relativní adresy
  • editor jazyka Visual Basic
 • Objektový model
  • seznámení s objektovým modelem
  • práce s buňkou a oblastí - objekt Range
  • práce s listem - objekt WorkSheet
  • práce se sešitem - objekt Workbook
  • další často používané objekty
 • Proměnné
  • deklarace
  • typy proměnných
  • práce s polem
  • vlastní typy
 • Větvení programu
  • If
  • Select Case
 • Cykly
  • For
  • For Each
  • Do Loop
  • While
 • Pokročilé techniky
  • vytvoření uživatelských funkcí
  • tvorba reportů pomocí VBA
  • distribuce kódu - tvorba doplňků
 • Formulářové prvky
  • vložení tlačítka
  • přiřazení makra tlačítku
  • další ovládací prvky
  • zápis dat pomocí formuláře

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel VBA

Návaznosti školení Excel