Školení Excel analýza dat

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří zpracovávají a vyhodnocují data a pracují s dlouhými seznamy. Zaměřuje se na zpracování dat v Excelu a na jejich vyhodnocení pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení a seznámí se s možnostmi načítání externích dat. Hlavní část školení je věnována vytváření a úpravě kontingenčních tabulek a grafů. Účastníci zjistí, jak v Excelu vytvořit různé typy reportů a jak lze získaná data přehledně prezentovat.

Osnova školení Excel analýza dat

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Příprava dat
  • zásady při vytváření databáze
  • import externích dat a Power Query
  • sloučení dat z více tabulek
  • extrahování jedinečných hodnot
 • Kontingenční tabulky (Pivot Tables)
  • vytváření a úprava kontingenčních tabulek a grafů
  • filtrace a řazení v kontingenční tabulce
  • nástroj Průřez a časová osa (Slicer, Timeline)
  • možnosti zobrazení
  • pokročilé možnosti kontingenční tabulky
  • seskupení kategorií
  • funkce Zobrazit hodnoty jako
  • opakující se popisky v kontingenčních tabulkách
  • výpočtová pole a položka
  • využití externích dat a Power Pivot
 • Grafy
  • rozdíly mezi typy grafů
  • kombinované typy grafů
  • vytváření grafů v buňce
  • úpravy kontingenčních grafů
 • Reporting
  • zásady pro přípravu reportů
  • rychlá analýza dat
  • prezentace dat
  • ukázka reportů v Power BI

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel mírně pokročilý


Po absolvování školení můžete pokračovat:

Power Query

Power Pivot

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel analýza dat

Návaznosti školení Excel