Školení Kreativní techniky

Každý v sobě máme velké množství tvůrčí energie.
Dokažeme ji však uvolnit a nasměřovat k efektivitě?
Kurz „Kreativní techniky“ iniciuje naše kreativní schopností pomocí nacvičování vhodných kreativních technik. Účastněte se kurzu a přeneste si do života řadu podnětů a nápadů, jak využívat Váš kreativní potenciál jak pro sebe, tak i pro skupinu, se kterou pracujete. Kurz je určený pro všechny, koho neuspokojuje jediné nabízené řešení problému, chce hledat řešení jiná, rád zkouší věci nové a hledá neprobádané cesty. Kurz je pojat jako tréninkový prostor - kreativní přístupy a techniky se nejen vysvětlí teoreticky, ale i prakticky vyzkouší.

Osnova školení Kreativní techniky

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod
  • Co je to kreativita?
  • Jaká jsou kritéria kreativity?
  • Jaké jsou překážky tvořivosti?
 • Kreativita a náš mozek
  • vývojová stádia lidského mozku
  • Mozkové hemisféry
  • Mozkové kvadranty
 • Kompetenční model kreativity
  • Cvičení pro rozvoj kreativního postoje a kreativních schopností
 • Kreativního proces
  • 5 fází kreativního procesu
  • Dílčí techniky podporující jednotlivé fáze
 • Komplexní kreativní techniky
  • Různé varianty Brainstormingu včetně využití Check listů
  • Analogie a synektika
  • Laterální myšlení a techniky s ním spojené
  • Myšlenkové mapy