Školení AutoCAD LT základní

Školení je určené pro všechny technické profese, které potřebují vytvářet, upravovat a tisknout technické výkresy v programu AutoCAD LT. Posluchači se v průběhu školení naučí vytvořit rovinný výkres obsahující všechny standardní prvky, jako jsou šrafy, kóty, popis, rámečky a tabulky. Dále se seznámí s možnostmi tisku výkresů a jich exportu do formátů pdf a dwf.

Osnova školení AutoCAD LT základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Úvod do práce v programu AutoCAD LT
  • základní koncepce programu
  • popis pracovního prostředí
  • výchozí nastavení
 • Kreslení
  • kreslení základních objektů
  • možnosti zadání bodů
  • používání a nastavení kreslících režimů
 • Úpravy objektů
  • příkazy k úpravě objektů
  • změna vlastností objektů
  • kopírování vlastností
  • práce s uzly
 • Hladiny
  • vytváření nových hladin
  • přepínání mezi hladinami
  • přemisťování objektů mezi hladinami
  • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
  • průhlednost hladin a objektů
  • kopírování vlastností
 • Šrafování
  • způsoby zadání šrafy
  • převzetí vlastností šrafy
  • modifikace šraf
 • Text
  • jednořádkový text
  • víceřádkový text
  • tabulky
 • Kótování
  • nastavení kótovacích stylů
  • kótování délek, oblouků, úhlů
  • úprava kót
  • změna textu kóty
 • Bloky
  • vytváření bloků
  • práce s bloky
  • úpravy v editoru bloků
 • Tisk a publikování výkresů
  • tisk z modelového prostoru
  • nastavení tisku
  • export výkresů

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládá znalost práce se systémem Windows.
Po absolvování školení můžete pokračovat:

AutoCAD LT pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.