Školení Pracovník grafického studia (Adobe)

Rekvalifikační kurz je zaměřený na práci s grafickými aplikacemi Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Adobe InDesign. Tyto aplikace a znalosti získané na kurzu lze využít na řadě různých pracovních pozic jako je grafik, designér, ilustrátor, webdesignér, při předtiskové přípravě, zpracování fotografií, publikování různých typů dokumentů. V průběhu kurzu se naučíte vytvářet různé grafické návrhy log, plakátů, bannerů, letáků, vizitek, obalů, upravovat a retušovat fotografie, zpracovat sazbu různých publikací a připravit dokumenty pro profesionální tisk. Kurz je vedený velmi prakticky. V průběhu kurzu si vše zkoušíte a pod vedením lektora vytváříte různé grafické návrhy, dokumenty a publikace. Kurz je určený pro začátečníky v práci s grafickými aplikacemi. Kurz obsahuje tyto tematické celky (celkem 84 hodin + 2 hod závěrečný test): Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (1 hod), Rastrová grafika - Adobe Photoshop (23 hod), Vektorová grafika - Adobe Illustrator (30 hod), Sazba dokumentů - Adobe InDesign (24 hod), Předtisková příprava (6 hod). Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Rastrová grafika - Adobe Photoshop
   • Úvod do rastrové grafiky
   • Aplikace pro práci s rastrovou grafikou, seznámení se s uživatelským prostředím
   • Úpravy obrázků a přizpůsobení obrazových vlastností
   • Práce s výběry a vrstvami
   • Nástroje pro práci s rastrovou grafikou
   • Použití vektorových objektů při práci s rastrovou grafikou
   • Používání filtrů
   • Retušování
   • Export a ukládání
  • Vektorová grafika - Adobe Illustrator
   • Úvod do vektorové grafiky
   • Aplikace pro práci s vektorovou grafikou, seznámení se s uživatelským prostředím
   • Kreslící pomůcky, režimy zobrazení
   • Kreslení a editace objektů
   • Výplně a obrysy
   • Práce s textem
   • Křivky a jejich modifikace
   • Práce s vrstvami
   • Příprava různých typů grafických návrhů
  • Sazba dokumentů - Adobe InDesign
   • Pravidla a zásady při sazbě dokumentů, seznámení s aplikací pro sazbu dokumentů
   • Nastavení dokumentu a příprava sazby
   • Importování a úprava textu
   • Typografie
   • Práce s barvami
   • Tvorba tabulek
   • Vkládání vektorové a rastrové grafiky
   • Práce s průhledností
   • Tvorba interaktivních dokumentů
   • Slučování souborů do knih
  • Předtisková příprava
   • Teoretická průprava pro předtiskovou přípravu, používané technologie
   • Příprava rastrových dat a vektorové grafiky
   • Export a vytváření tiskového PDF a předávání tiskových dat

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá U posluchačů je před začátkem školení požadována znalost základní obsluhy osobního počítače (základní ovládání operačního systému, práce se složkami a soubory, přijímání a odesílání emailů).

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.