Školení Pracovník grafického studia

Rekvalifikace Pracovník grafického studia připraví posluchače na práci v grafických, reklamních a DTP studiích. Posluchači se v průběhu rekvalifikace naučí efektivně zpracovávat vektorovou a rastrovou grafiku, s využitím grafických programů vytvořit grafický návrh na obvyklé reklamní materiály, upravovat digitální fotografie v grafických programech a připravit podklady pro tisk. V průběhu rekvalifikace se posluchačí naučí pracovat s programy CorelDRAW, Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Na závěr rekvalifikace absolvují posluchači zkoušku na ověření získaných znalostí.
Rekvalifikace je rozdělená do několika částí:
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem,
- úvod do počítačové grafiky,
- práce s vektorovou grafikou (CorelDRAW a Adobe Illustrator)
- práce s rastrovou grafikou (Adobe Photoshop),
- předtisková příprava.

Osnova školení Pracovník grafického studia

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Úvod do počítačové grafiky
  • Vektorová x rastrová grafika
   • Rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou
   • Příklady použití vektorové a rastrové grafiky
   • Programy pro práci s grafikou
   • Formáty vektorové a rastrové grafiky
  • Barevné režimy
   • Druhy barevných režimů a jejich využití
   • CMYK, RGB
   • Vzorníky Pantone, RAL
   • Převod mezi barevnými režimy
  • Technologie používané při výrobě reklamních materiálů
   • Druhy technologií a vhodnost jejich použití
   • Běžný kancelářský tisk, tisk na plotr
   • Offsetový tisk
  • Podklady pro zpracování návrhu
   • Možnosti získání grafických podkladů
   • Podklady od zákazníka, scanování, fotografie
   • Vyhledávání podkladů na Internetu, fotobanky
   • Autorský zákon
  • Grafické manuály
   • Ukázka grafického manuálu
   • Práce s grafickým materiálem
   • Firemní barvy, písma, zásady pro použití loga
 • Práce s vektorovou grafikou v programu CorelDRAW
  • Práce s vektorovou grafikou v programu CorelDRAW
   • Kreslení základních objektů v CorelDRAW
   • Manipulace s objekty
   • Kreslící pomůcky
   • Přesné umístění objektů
   • Kombinování křivek a objektů
   • Booleovské operace
   • Jednotná výplň
   • Zjišťování barev a jejich kopírování
   • Přechodová výplň
   • Vzorky a Textury
   • Obrysy objektů
   • Režimy zobrazení
   • Text
   • Nastavení stránky
   • Import a export z CorelDRAW
   • Vytvoření návrhu loga a reklamního materiálu v programu CorelDRAW

  • Práce s vektorovou grafikou v programu Adobe Illustrator
   • Nastavení stránky
   • Barevný režim dokumentu
   • Kreslení různých typů objektů
   • Práce s křivkami
   • Kreslící pomůcky
   • Manipulace s objekty
   • Práce s objekty
   • Výplně objektů
   • Další typy výplní
   • Obrysy objektů
   • Režimy zobrazení
   • Text
   • Tisk a publikování grafiky
   • Export do PDF pro web
   • Vytvoření reklamního materiálu v programu Adobe Illustrator
 • Práce s rastrovou grafikou v programu Adobe Photoshop
  • Základní parametry rastrových obrázků - rozlišení obrázku, formáty souborů, kvalita a komprese
  • Seznámení s programem Adobe Photoshop
  • Základní úpravy obrázků
  • Práce s výběry
  • Základní nástroje
  • Vektorové objekty
  • Přizpůsobení obrazových vlastností
  • Filtry
  • Spojení panoramatických fotek
  • Export a ukládání
  • Vytvoření reklamního materiálů s použitím rastrové grafiky
  • Zpracování fotografií pomocí Camera Raw
  • Formát RAW (NEF)
  • Práce s pokročilými výběry
  • Pokročilé retušování
  • Nástroje pro úpravu fotografií
  • Režimy prolnutí
  • Přizpůsobení obrazových vlastností
  • Filtry v Adobe Photoshop
  • Spojení panoramatických fotek
  • Dávkové zpracování fotek
  • Vytváření HDR fotografií
  • Procvičování úpravy různých typů fotografií
 • Předtisková příprava
  • Postup výroby tiskovin
  • Problematika správy barev
  • Příprava rastrových dat
  • Příprava vektorové grafiky
  • Export a vytváření tiskového PDF
  • Kontrola dokumentů určených k tisku
  • Předávání tiskových dat

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá ukončené základní vzdělání, znalosti v oblasti počítačů nejsou požadovány.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Pracovník grafického studia