Školení Office 365 - automatizace procesů

Školení je zaměřené na automatizaci běžných pracovních postupů pomocí aplikace Power Automate (dříve Flow) a na vytváření webových a mobilních aplikací i bez programování v aplikaci PowerApps. Školení vždy sestavujeme na míru a přizpůsobujeme podle požadavků a pracovního zaměření účastníků. Ve fázi domlouvání školení předpokládáme, že účastníci specifikují svoje požadavky na obsah. Délka školení může být upravena na základě požadovaného obsahu.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

    Předchozí znalosti

    Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

    Office 365 - komunikace a spolupráce

    Verze programu

    U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.