Školení Office 365 - komunikace a spolupráce

Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využít možností Office 365 (nyní Microsoft 365) pro efektivní spolupráci a komunikaci více uživatelů. Účastníci se zorientují v prostředí aplikace Teams, která je centrem pro týmovou spolupráci. Naučí se vytvářet vlastní týmy a diskuzní kanály, používat online schůzky, sdílet kalendář a kontakty a zjistí, jak propojit Teams s dalšími aplikacemi. Účastníci se zorientují v možnostech při ukládání a sdílení dat (OneDrive, SharePoint). Naučí se využít aplikaci Planner pro plánování a sledování práce v týmu. Zjistí, jak vytvářet formuláře v aplikaci Forms, formuláře sdílet a sbírat data od jednotlivých uživatelů. Účastníci se také seznámí s možnostmi aplikace Sway, která je určená pro přípravu různých typů prezentací, a aplikací SharePoint, Stream a Yammer.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Teams - týmová spolupráce
  • Centrum pro týmovou spolupráci
  • Tvorba týmů, kanály a karty
  • Online schůzky a komunikace
  • Sdílení kalendáře a kontaktů
  • Propojení s ostatními aplikacemi
 • Ukládání a sdílení dat
  • Ukládání dat (OneDrive)
  • Sdílení dokumentů (SharePoint)
  • Historie verzí a obnovení souborů
 • Planner - plánování práce v týmu
  • Úkoly a kontejnery
  • Sledování plnění úkolů
  • Zobrazení plánu v kalendáři
 • Forms - formuláře
  • Tvorba a formátování formuláře
  • Možnosti sdílení
  • Sběr a vyhodnocování dat
 • Sway - online prezentace
  • Vytvoření struktury obsahu
  • Šablony a styly
  • Sdílení prezentace
 • Další aplikace
  • SharePoint - firemní intranet
  • Stream - sdílení videí v rámci firmy
  • Yammer - firemní sociální síť

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Office 365 - úvod do online služeb


Po absolvování školení můžete pokračovat:

SharePoint pro tvůrce obsahu intranetu

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na verzi Office 2019. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly verzí.