Školení Excel grafy

Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí s různými typy grafů, jejich využitím v praxi a s možnostmi formátování. Na řadě příkladů si vyzkouší vytváření i méně obvyklých grafů a zjistí, kdy je vhodné, který typ grafu použít. Naučí se používat pokročilé funkce jako druhou osu v grafu nebo spojnici trendů.

Osnova školení Excel grafy

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Základní vytvoření grafu
  • vytvoření grafu
  • přepnutí orientace řádků a sloupců
  • formátování grafu
  • pojmenování grafu a jeho součástí
 • Typy grafů
  • sloupcový a pruhový
  • spojnicový a XY bodový graf
  • povrchový graf (3D zobrazení)
  • prostorový graf
  • výsečový graf
  • prstencový a bublinový graf
  • burzovní graf
 • Grafy v buňkách
  • vytváření a editace grafů
  • typy grafů
 • Pokročilé úpravy grafu
  • složitější formátování grafu
  • přidání další řady do grafu
  • změna velikosti datové řady
  • změna typu grafu
  • vedlejší osa Y (přidání druhé osy do grafu)
  • skládané grafy
  • přidání (odebrání) některých prvků grafu.
 • Vložení grafu do jiných aplikací
  • graf převedený do obrázku
  • propojený graf s původními daty v MS Excel
  • nepropojený graf s původními daty v MS Excel
 • Vkládání tvarů a obrázků do grafu
  • přidání tvarů
  • úprava tvarů
  • přesouvání rozmisťování tvarů
 • Spojnice trendu a chybové úsečky
  • přidání spojnice trendu
  • použití chybových úseček
  • vynášecí čáry
 • Speciální typy grafů
  • dynamický graf
  • automaticky doplňující se graf

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Excel mírně pokročilý

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení Excel grafy

Návaznosti školení Excel