Školení Čtení a kreslení technické dokumentace (Inventor)

Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace se zaměřením na Inventor je určený pro projektanty v oblasti strojírenství. Absolvovent rekvalifikace umí samostatně pracovat s počítačem v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace na počítači. Absolvovent je schopen vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci v programu Inventor, upravovat ji a tisknout. Délka rekvalifikace 51 vyučovacích hodin + 2 hodiny závěrečná zkouška.

Osnova školení

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Filozofie programu Autodesk Inventor
  • Koncepce práce s programem, úvod do parametrického modelování
  • Principy využití prvků a sestav
  • Založení a organizace projektů
  • Správa dokumentace
  • Soubory *.ipt, *.iam, *.ipn, *.idw
 • Základní nástroje
  • Úvod do parametrického modelování
  • Náčrt
  • Parametrizace náčrtu
  • Principy 2D kreslení v Inventoru
  • Geometrické vazby v náčrtu
  • Prohlížeč součástí
 • Procvičování vazeb a parametrů
 • Vytváření součástí
  • Vytváření náčrtů
  • Použití náčrtu v modelu součásti
  • Promítání hran
  • Prohlížeč v modelu součásti
  • Pracovní roviny
 • Procvičování modelování a úprav základních objektů
 • Modifikace součástí a vytváření součástí z plechu
  • Základní nástroje pro modifikaci součástí
  • Díry
  • Závity
  • Skořepina a žebrování
  • Ohyby součástí
 • Modelování součástí z plechu
  • Nastavení stylů plechu
  • Postup vytváření plechových součástí
  • Profilový ohyb
  • Rozvin
  • Promítání
 • Procvičování modifikace součástí, pokročilé prvky součástí a plechů
 • Sestava
  • Tvorba sestav
  • Umístění a úpravy komponent
  • Vazby v sestavách
  • Kontrola kolizí
  • Množina doteků
  • Normalizované díly
 • Rozpad sestavy
  • Tvorba rozpadu
  • Animace rozpadu sestavy
  • Praktické využití rozpadu sestav
 • Procvičování – varianty sestav a rozpady
 • Vytváření výkresů
  • Pohledy
  • Detaily
  • Řezy
  • Kóty
  • Pozice a rozpisky
  • Texty
 • Procvičování tvorby výkresů včetně práce s textem a kótování
 • Vytvoření jednoduché sestavy s kompletní výkresovou dokumentací

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá vzdělání ukončené maturitní zkouškou, znalost základů technického kreslení a práce s počítačem.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.

Ukázky ze školení