Individuální školení Čtení a kreslení technické dokumentace (Inventor)

Individuální školení Čtení a kreslení technické dokumentace (Inventor) je nejefektivnější způsob výuky Inventoru. Lektor se věnuje pouze jednomu posluchači, školení přizpůsobuje požadavkům, znalostem a pracovnímu zaměření posluchače. Při školení můžete pracovat s příklady z vaší praxe.

Délka školení

Doporučená délka školení je 51 hodin, obvykle rozdělených do 7 dnů, například 8:00-15:30.
Čas a délku školení si můžete přizpůsobit.

Termín školení

Školení probíhá ve vámi zvoleném termínu. Školení může probíhat v jakoukoliv denní dobu, i o víkendu.