Školení PHP základní

Školení je určené pro posluchače se znalostmi vytváření webových stránek pomocí HTML a CSS, kteří se chtějí naučit základům jazyka PHP. Posluchači se seznámí s možnostmi jazyka PHP a naučí se vytvářet stránky dynamicky generované na serveru.

Osnova školení PHP základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Seznámení s jazykem PHP
  • statické a dynamické stránky
  • skriptovací jazyk na straně serveru
  • verze PHP
 • Proměnné
  • základní datové typy
  • přiřazení a tisk hodnot proměnných
  • konstanty
  • životnost proměnných a smysl konstant v PHP
 • Podmínky a větvení v programu
  • příkaz if a else
  • bloky kódu
  • operátory v podmínkách
 • Pole
  • typy indexů
  • procházení polem pomocí cyklů
  • procházení nespojitých polí
  • vícerozměrná pole
 • Integrované funkce PHP
  • funkce pro práci s řetězci
  • funkce pro práci s datem a časem
  • další integrované funkce
 • Formuláře
  • vytvoření formuláře s odesláním dat
  • pole ve formulářích
  • zaškrtávací políčko, přepínače a rozbalovací nabídky
  • tisk odesílaných dat ve formuláři
  • přenášení dat mezi formuláři
 • Funkce
  • použití funkcí
  • argumenty a návratové hodnoty funkcí
  • implicitní argumenty
  • zjednodušení kódu pomocí funkcí
 • Ukládání dat pomocí souborů
  • přístup k souboru
  • čtení a zápis do souboru
 • Cookies
  • možnosti použití Cookies
  • ukládání Cookies
  • omezení, životnost, bezpečnost
 • Session
  • co je to Session, rozdíly vůči Cookies
  • životní cyklus
  • počítadlo přístupů pomocí Cookies a Session

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

HTML základní


Po absolvování školení můžete pokračovat:

PHP databáze

JavaScript základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.