Školení HTML a CSS základní

Školení je vhodné pro ty, kdo potřebují provádět drobné úpravy ve stávajících webech, a administrátory webových stránek, kteří používají různé redakční systémy, a chtějí při jejich editaci využívat tagy HTML. Posluchači se seznámí se základní syntaxí jazyka HTML a porozumí principu formátování webových stránek pomocí kaskádových stylů (CSS). Posluchači se naučí na webové stránky vkládat a formátovat různé typy prvků - nadpisy, text, odrážkové seznamy, tabulky, obrázky, odkazy, tlačítka, či celé funkční bloky.

Osnova školení HTML a CSS základní

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Základní pojmy
  • webový server
  • webový prohlížeč
  • vyhledávače
  • statický web
  • dynamický web
  • HTML
  • CSS
  • PHP
  • MySQL
  • JavaScript
 • Struktura HTML
  • pravidla a syntaxe HTML
  • kostra HTML dokumentu
  • hlavička stránky
 • Základy formátování stránky v HTML
  • odstavce
  • nadpisy
  • základní formátovací značky
  • poznámky ve zdrojovém kódu
 • Hypertextové odkazy
  • pravidla vytvoření URL adresy
  • chování odkazů
  • jmenné odkazy
 • Obrázky
  • vložení obrázku
  • formátování obrázku
  • obrázek jako odkaz
 • Seznamy
  • struktura a použití seznamů
  • číslované a nečíslované seznamy
 • Tabulky
  • Vytvoření jednoduché tabulky
  • slučování buněk
  • formátování tabulek
 • Pokročilé formátování
  • základy kaskádových stylů (CSS)
  • použití a význam CSS
  • orientace v CSS
 • Formátování pomocí CSS
  • texty
  • odkazy
  • obrázky
  • tabulky
 • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS

Předchozí znalosti a návazná školení

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Úvod do tvorby webových stránek


Po absolvování školení můžete pokračovat:

HTML pokročilý

PHP základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.