Školení Tvorba www stránek

Posluchači rekvalifikačního kurzu Tvorba www stránek se naučí navrhnout a připravit schéma webových stránek, navrhnout jejich grafický vzhled s využitím programu Adobe Photoshop, vytvořit webovou stránku včetně grafických prvků s využitím jazyka HTML a kaskádových stylů CSS a orientovat se v možnostech umístění webových stránek na Internet. Rekvalifikace je ukončena zkouškou pro ověření znalostí.

Osnova školení Tvorba www stránek

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 • Návrh webových stránek
  • Internet
   • historie
   • služby internetu
   • WWW (World Wide Web)
   • webový server, webový prohlížeč, vyhledávače
  • Webové stránky
   • princip fungování
   • statický a dynamický web
   • redakční systémy
  • Technologie webových stránek
   • HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
  • Bezpečnost webových stránek
   • bezpečnostní hrozby
   • DDoS útoky
   • zabezpečení stránek
   • Ochrana osobních údajů
   • SSL certifikáty
  • Proces návrhu webových stránek
   • kvalitní web
   • interakční design
   • vizuální komunikace
   • obsahová strategie
   • Maslowova pyramida
   • pravidla použitelnosti a přístupnosti
   • postup návrhu
  • SEO – optimalizace vyhledatelnosti
   • základní principy
   • on-page faktory
   • off-page faktory
  • Tvorba konceptu webu
   • analýza
   • návrh drátěného modelu
   • návrh obsahové strategie
   • volba technologií
   • tvorba zadání
  • Webhosting a doména
   • parametry
   • poskytovatelé
   • DNS
 • Grafika na webových stránkách a webdesign
  • Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
   • Úvod do rastrové grafiky
    • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
    • režim barev
    • rozlišení obrázku
    • formáty souborů pro rastry
    • kvalita a komprese obrázků
   • Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
    • seznámení s rozhraním
    • vlastní uspořádání oken a panelů
    • uložení a načtení pracovní plochy
    • práce s pravítky a vodítky
    • efektivní používání
    • klávesové zkratky
   • Základní úpravy obrázků
    • velikost plátna a obrazu
    • natočení a převrácení plátna
    • úvod do vrstev
    • barva popředí, pozadí
   • Práce s výběry
    • využití funkce výběru
    • seznámení s výběrovými nástroji
    • práce s výběrem
   • Základní nástroje
    • nástroj kapátko, plechovka barvy
    • nástroj oříznutí, štětec, guma, klonovací razítko, retušovací štětec
   • Vektorové objekty
    • nástroj text, tvar, pero
    • práce s cestami

  • Webdesign, grafický návrh webových stránek
   • Přizpůsobení obrazových vlastností
    • vysvětlení pojmu „histogram“
    • základy Camera Raw
   • Návrh drátěného modelu (wireframe)
    • návrh uživatelského rozhraní
    • rozmístění „Call to action“ prvků
    • mapa stránek
   • Tvorba grafického návrhu webových stránek
    • rozměry ve webdesignu
    • vytvoření projektu
    • tvorba základních grafických prvků
    • text a typografie na webu
    • styly vrstev
    • inteligentní objekty a filtry
   • Příprava grafiky pro export do HTML
 • Programování v jazyce HTML
  • Základy jazyka HTML
   • Struktura HTML
    • pravidla a syntaxe HTML
    • kostra HTML dokumentu
    • hlavička stránky
   • Základy formátování stránky v HTML
    • odstavce
    • nadpisy
    • základní formátovací značky
    • poznámky ve zdrojovém kódu
   • Hypertextové odkazy
    • pravidla vytvoření URL adresy
    • chování odkazů
    • jmenné odkazy
   • Obrázky
    • vložení obrázku
    • formátování obrázku
    • obrázek jako odkaz
   • Seznamy
    • struktura a použití seznamů
    • číslované a nečíslované seznamy
   • Tabulky
    • Vytvoření jednoduché tabulky
    • slučování buněk
    • formátování tabulek

  • Formátování pomocí kaskádových stylů
   • Pokročilé formátování
    • základy kaskádových stylů
    • použití a význam CSS
    • orientace v CSS
   • Formátování pomocí CSS
    • Texty, odkazy, obrázky, tabulky
   • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS
   • Formátování tabulek
    • vytvoření tabulky
    • používání rámečků tabulky
    • změna vnitřního okraje buňky, vzdálenosti mezi buňkami a zarovnání
    • sudé a liché řádky tabulky

  • Pokročilé programování v HTML
   • Rozvržení stránky založené na blocích
    • vytváření bloků
    • pozicování bloků
    • formátování bloků
   • Formuláře
    • vytvoření formuláře
    • jednotlivé položky formuláře
    • formátování formuláře
   • Multimédia v HTML
    • odkazy a vložení zvukového záznamu
    • odkazy a vložení obrazového záznamu

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládá znalost základní obsluhy počítače.

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.