Školení Tvorba www stránek

Toto rekvalifikace poskytuje účastníkům hluboké pochopení a praktické dovednosti v oblasti návrhu, vývoje a správy webových stránek. Program je rozdělen do několika klíčových oblastí. V první části (2 dny) se účastníci seznámí s technologiemi a principy fungování webových stránek, naučí se zásady bezpečného návrhu, osvojí si proces návrhu od konceptu po realizaci a proberou také otázky webhostingu a domén. Blok Redakční systémy (4 dny) zahrnuje práci s redakčním systém WordPress, včetně jeho konfigurace, přizpůsobení šablon a zabezpečení webu. Další část (3 dny) zahrnuje výuku struktury HTML, formátování stránek, práci s hypertextovými odkazy, vkládání obrázků a seznamů, tvorbu tabulek a základy CSS. Modul Grafika pro webové stránky (12 hod) se soustředí na tvorbu a úpravu grafiky speciálně pro webové stránky a sociální sítě. SEO optimalizace (6 hod) zasvětí účastníky do metod a strategií pro zlepšení pozicování webů ve vyhledávačích. Kurz Google Analytics (12 hod) naučí účastníky, jak sledovat návštěvnost webu, nastavit účet Google Analytics a vytvářet přizpůsobené reporty. Celkově je školení zaměřené na poskytnutí ucelených znalostí a praktických schopností potřebných pro úspěšné a bezpečné provozování moderních webových stránek. Rekvalifikace je akreditována MŠMT a je ukončena zkouškou pro ověření znalostí.

Osnova školení Tvorba www stránek

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1 hod
  • Návrh webových stránek, 11 hod
   • Technologie a principy fungování webových stránek
   • Bezpečnost webových stránek
   • Proces návrhu webových stránek
   • Tvorba konceptu webu
   • Webhosting a doména
  • Redakční systémy, 24 hod
   • Typy redakčních systému a principy práce s nimi
   • Konfigurace redakčního systému
   • Správa uživatelů, administrace
   • Šablony a jejich přizpůsobení
   • Vytváření stránek
   • Vkládání příspěvků a jejich editace
   • Vytváření rubrik
   • Zabezpečení a zrychlení webu
  • Programovací jazyk HTML, 18 hod
   • Struktura HTML
   • Formátování stránky v HTML
   • Hypertextové odkazy
   • Vkládání obrázků
   • Seznamy
   • Tabulky
   • Kaskádové styly CSS
  • Grafika pro webové stránky, 12 hod
   • Požadavky na grafiku pro web
   • Úpravy obrázků pro použití na webu
   • Přizpůsobení obrazových vlastností
   • Vytváření vlastní grafiky pro webové stránky
  • SEO optimalizace, 6 hod
   • Principy optimalizace webových stránek
   • On Page a off faktory
   • Vyhodnocování pozic ve výsledcích vyhledávání
  • Google Analytics, 12 hod
   • Sledování návštěvnosti webových stránek
   • Účet Google Analytics
   • Nastavování vlastních průzkumů (reportů)
   • Využití získaných dat

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

Začínáme s počítačem

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.