Školení PHP databáze

Školení je určené pro posluchače, kteří se orientují v jazyce PHP a chtějí se naučit pracovat s databázemi prostřednictvím PHP skriptů. Školení je zaměřené na databázový systém dle požadavku posluchačů např. MySQL, PostgreSQL, Interbase nebo ODBC. Po absolvování školení budou posluchači schopni pomocí PHP nastavit připojení k databázi, používat SQL příkazy a zpracovávat jejich výsledky. Naučí se také vytvořit stránky s omezeným přístupem a ověřením přihlášení dle databáze uživatelů.

Osnova školení PHP databáze

U individuálního a firemního školení je možné osnovu přizpůsobit.

 • Databáze
  • úvod do teorie databází
  • architektura klient-server
  • relační model
  • tabulky a relace
 • Jazyk SQL
  • výběrové dotazy
  • přidávací a aktualizační dotazy
  • souhrnné dotazy
 • Použití v PHP
  • nastavení PHP pro přístup k databázi
  • integrované databázové funkce
  • zpracování výsledku dotazu
 • Možnosti omezení přístupu
  • http autentikace
  • přihlášení pomocí Session
  • šifrování hesel
 • Souhrnný příklad
  • vytvoření databáze
  • tabulka uživatelů
  • přihlašovací skripty
  • formuláře pro zadávání a úpravy dat

Předchozí znalosti

Před školením se předpokládají znalosti na úrovni školení:

PHP základní

Verze programu

U firemního a individuálního školení si verzi programu, na které bude školení probíhat, můžete zvolit.
Otevřené kurzy probíhají na aktuální verzi programu. Lektor po dohodě s účastníky upozorní na rozdíly starších verzí.